Kansen geven

Wie zijn we?

De VandenEnde Foundation (VDEF) is een particulier cultuurfonds dat in 2001 is opgericht door Joop en Janine van den Ende. De VDEF draagt bij aan het sterker maken van het culturele klimaat in Nederland, met als doel dat jongeren opgroeien in een samenleving waarin belangstelling voor kunst en cultuur vanzelfsprekend is.

Historie

De VandenEnde Foundation (VDEF) is een cultuurfonds dat in 2001 is opgericht door Joop en Janine van den Ende. De VDEF verstrekt beurzen aan jonge, artistieke talenten om hen verder te brengen in hun ontwikkeling. Sinds de oprichting konden ruim 750 jongeren met een beurs van de VDEF studeren aan prestigieuze opleidingen in binnen- en buitenland.

Ook steunt de VDEF instellingen en initiatieven die talenten verder helpen. Recente voorbeelden zijn OSCAM, het FOAM Talent Programma, het Opera Forward Festival, het GrachtenfestivalMéér Muziek in de Klas, de Junior Company, Bonnefanten Museum Maastricht en Zaal 3 van Het Nationale Theater in Den Haag.

De VDEF is initiatiefnemer van het Blockbusterfonds, een samenwerkingsverband tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Vriendenloterij en de VandenEnde Foundation. Het Blockbusterfonds is opgericht om cultureel ondernemerschap te stimuleren en culturele projecten met een potentieel groot bereik mogelijk te maken. Dit gebeurt door het verstrekken van leningen of garantiebijdragen in combinatie met een gegarandeerde kaartafname. Ook is de VDEF mede-initiatiefnemer van Cultuurloket DigitALL.

Het vlaggenschip van de VDEF is DeLaMar, een eigen cultuurhuis aan de Marnixstraat in Amsterdam. Sinds 2021 heeft DeLaMar een tweede vestiging: DeLaMar West in Amsterdam Nieuw-West.

Foto: Marinka Reuten

Joop en Janine van den Ende

Joop en Janine van den Ende, de grondleggers van de VandenEnde Foundation, hebben in de loop van hun carrière kansen gekregen én gegrepen. Hun ondernemerszin en vertrouwen in de eigen intuïtie hebben hen gebracht waar zij nu zijn. In 2001 besloten zij om hun betrokkenheid bij de cultuursector over te dragen op nieuwe generaties. Dat heeft geleid tot de oprichting van de VandenEnde Foundation.

Missie

Het is onze missie om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Ook wordt (jonge) talenten de kans geboden zich verder te ontplooien; zij worden aangemoedigd met kunst het leven van zichzelf en van anderen mooier en waardevoller te maken.  Zo wil de VandenEnde Foundation bewerkstelligen dat jongste generaties opgroeien in een omgeving waarin kunst en cultuur vanzelfsprekend aanwezig zijn.

Strategie

Met financiële bijdragen en studiebeurzen ondersteunt de VandenEnde Foundation (VDEF) culturele instellingen en individuele talenten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en audiovisuele media. Ook verleent de VDEF financiële ondersteuning aan bijzondere projecten. Het accent ligt daarbij op kwaliteit en originaliteit, met speciale aandacht voor ondernemerschap en publieksbereik.

Doelstelling

De VandenEnde Foundation stelt zich ten doel om artistieke talenten kansen te geven zich verder te bekwamen in hun vakgebied. Daarnaast worden culturele instellingen gestimuleerd nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten verder te ontwikkelen. De VDEF is  initiatiefnemer en eigenaar van DeLaMar in Amsterdam.

Beleid

De visie van de VandenEnde Foundation steunt op cultureel ondernemerschap. Vanuit dit beginsel zijn sinds de oprichting in 2001 ruim duizend bijdragen toegekend aan personen en instellingen voor een totaalbedrag van €193 miljoen.

Medewerkers

Foto: Marinka Reuten

Ronald Ockhuysen

directeur

Foto: Marinka Reuten

Natasha Kyriakopoulos

programmamanager/directiesecretaresse

Foto: Marinka Reuten

Maartje Verhaak

programmamanager

Foto: Marinka Reuten

Milco Feijnenbuik

content manager

Foto: Marinka Reuten

Casper van der Salm

financieel manager

Bestuur

Foto: Marinka Reuten

Joop van den Ende, oprichter-voorzitter

Joop van den Ende (1942) behoeft nauwelijks introductie. Als veelzijdig theater- en mediaondernemer richtte hij onder meer zijn eigen televisieproductiebedrijf op. In 1994 fuseerde hij met tv-producent John de Mol. Dit resulteerde in het internationaal toonaangevende televisiebedrijf Endemol. Na de verkoop van Endemol in 2000 concentreerde Joop van den Ende zich weer geheel op zijn passie: het theater. Stage Entertainment, in 2018 verkocht, groeide binnen korte tijd uit tot het grootste theaterbedrijf van Europa en bezat theaters in onder meer Scheveningen, Hamburg, Stuttgart, Oberhausen, Madrid, Parijs Moskou en Milaan. Van den Ende was in 2001, samen met zijn vrouw Janine, de grondlegger van de VandenEnde Foundation.
Foto: Marinka Reuten

Janine van den Ende, vice-voorzitter

Janine van den Ende-Klijberg heeft een veelzijdige carrière. Zij was onder meer regieassistente bij Herman van Veen en uitvoerend producent bij Joop van den Ende Televisieproducties. De start van Endemol en Stage Entertainment en de daaruit volgende stappen op de internationale entertainmentmarkt vormen enkele van de initiatieven waaraan zij - als kritische én stimulerende partner - samen met haar echtgenoot Joop van den Ende werkte. Janine van den Ende is medeoprichter van de VandenEnde Foundation.
Foto: Marinka Reuten

Frank Klijberg

bestuurslid

Foto: Marinka Reuten

Saskia Laseur

bestuurslid

Foto: Marinka Reuten

Cornald Maas

bestuurslid

Foto: Marinka Reuten

Marian Spier

bestuurslid

Foto: Marinka Reuten

Rutger van Nouhuijs

penningmeester

Gedragscode

De VandenEnde Foundation is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland FIN. De FIN is de belangenvereniging van ruim 330 vermogensfondsen. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

Wij volgen de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland FIN.

De VandenEnde Foundation onderschrijft ook de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie SBF.

ANBI

De Stichting VandenEnde Foundation is bij beschikking van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en bij beschikking van 1 januari 2012 tevens aangemerkt als culturele instelling.

Bekijk het ANBI formulier.

Instelling VandenEnde Foundation
RSIN nummer 812796755
Postadres Postbus 75461, 1070 AL Amsterdam
Bezoekadres De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam
Telefoon 020-5745075
Mail info@vdef.nl

Jaarverslagen

De VandendenEnde Foundation volgt de Governance Code Cultuur en publiceert de laatste inhoudelijke en financiële jaarverslagen op de website. Lees hier de recente jaarverslagen.

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Meer

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en ontvang maandelijks gratis het laatste cultuurnieuws, tips voor de agenda en beschouwingen over theater, film, concerten en exposities. Geen reactie? Bekijk dan voor de zekerheid ook de spambox.