Project

Méér Muziek in de Klas

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschool-kinderen in Nederland

Periode
2016-2022
Totaalbedrag
€ 6.850.000
'Méér Muziek in de Klas' streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen. Muziekonderwijs heeft immers een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden van kinderen, op zaken als planning, zelfbeheersing, zelfinzicht en concentratievermogen.

Méér Muziek in de Klas is in 2014 opgericht naar een idee van Koningin Máxima en Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2014 krijgt de Commissie Gehrels de opdracht om een plan te maken voor het muziekonderwijs op de basisschool. Het idee hierachter is helder: de verbindende kracht van kunst en cultuur dient op jonge leeftijd bij iedereen te worden aangewakkerd. Met andere woorden: op de basisschool zou Muziek net als Taal en Rekenen een vanzelfsprekend onderdeel van het lesaanbod moeten zijn, zodat kinderen begrip kweken voor muziek, en belangrijker: dat zij de vruchten plukken van de empathie die muziekles hen bijbrengt.

Muziek prikkelt emoties, motoriek, geheugen en taal. Recent onderzoek aan onder meer de VU in Amsterdam heeft aangetoond dat muziekonderwijs een positieve invloed heeft op de cognitieve vaardigheden van kinderen, op zaken als planning, zelfbeheersing, zelfinzicht en concentratievermogen.

Méér Muziek in de Klas streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen. De afgelopen jaren is het gelukt op alle Pabo’s muziekles aan aankomende docenten te geven, een vak dat helemaal uit zicht was geraakt. Ook was er budget om die lessen op scholen aan te bieden. Die behoefte was zo groot dat de 25 miljoen euro voor de bijscholing van (aankomende) docenten binnen drie maanden was ‘uitgegeven’. Met als resultaat dat op dit moment op zo’n 55 procent van de basisscholen weer muziekles wordt gegeven – in de klas, of tijdens buitenschoolse activiteiten.

Ter ere van de 50ste verjaardag van de koningin, op 17 mei 2021, werd een toekomstplan met een landelijke dekking door regionale MuziekAkkoorden gepresenteerd. Daarin werden de ambities van Méér Muziek in de Klas door gemeenten, onderwijsinstellingen, koren, muziekkorpsen, ondernemers en vrijwilligersorganisaties onderschreven. Die brede steun blijkt tevens uit het feit dat niet alleen het Rijk investeerde in de ambities om meer muziekonderwijs naar de klaslokalen te brengen: ook verschillende grote en kleine fondsen gaven hun financiële steun, waaronder de VandenEnde Foundation, BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds. Daarnaast ontving Méér Muziek in de Klas sponsorgelden van onder meer Jumbo, Samsung en Simpel.

De aandacht voor muziekonderwijs en –educatie aan kinderen van 4 tot 12 jaar is in korte tijd spectaculair gegroeid, na decennia van verval. Méér Muziek in de Klas – een organisatie van 15 mensen, met ondersteuning van 5 freelancers – werd door de VandenEnde Foundation in de periode 2016-2022 met € 6.850.000 gesteund, vanuit het idee dat muziekonderwijs voor ieder kind toegankelijk moet zijn en dat ook moet blijven.