Project

Foam

Museum voor fotografie

Periode
2014-heden
Totaalbedrag
€ 760.000
In 2001 opende het Fotografiemuseum Amsterdam, beter bekend als Foam, zijn deuren aan de Keizersgracht. Sindsdien ontwikkelde het museum zich tot een internationale instelling met een heel eigen identiteit. Foam is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om publiek te bereiken en ontplooit vele activiteiten om de veelzijdigheid van het medium fotografie te laten zien.

Foam wordt sinds de opening in 2001 financieel ondersteund door de VandenEnde Foundation, onder meer op het gebied van communicatie en speciale programma’s.

Het Foam Talent Programma maakt sinds 2017 deel uit van het artistieke beleid van Foam en is gericht op het wereldwijd scouten, presenteren een stimuleren van jong fotografietalent. Een instrument bij het vinden van nieuw talent is de jaarlijkse ‘Talent Call’: een zoektocht naar buitengewoon getalenteerde fotografen tussen de 18 en 35 jaar van over de hele wereld. Dit resulteert uiteindelijk in een apart nummer van Foam Magazine, de zogeheten ‘Talent Issue’ en een reizende tentoonstelling ‘Foam Talent’.
Met het Talent Programma biedt Foam een platform aan jonge kunstenaars en toont Foam de laatste ontwikkelingen op het gebied van fotografie. De ingezonden portfolio’s vormen een staalkaart van de verschillende manieren waarop fotografen van nu omgaan met het medium en onthullen diverse trends en tendensen. Het versterkt de internationale positie van Foam als instelling met een scherp oog voor jong fotografietalent, die in staat is dit talent een springplank te bieden.

De VandenEnde Foundation ondersteunde het Foam Talent Programma tussen 2018 en 2020 met een jaarlijkse bijdrage van € 95.000. In 2021 ontving het Foam Talent Programma een bijdrage van € 50.000,-.

In 2022 werd er € 20.000,- toegekend aan het Foam voor de samenwerking met MAQAM.

In 2023 ontving het Foam Talent Programma van VDEF een bedrag van € 45.000,-.