Studiebeurs Muziek

Onder een studiebeurs Muziek verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:

 • Een voltijdopleiding aan een gerenommeerde muziekopleiding in het buitenland.
 • Een kortdurende studie, (zomer)cursus, workshop of masterclass in Nederland of in het buitenland.
 • Een aantal privélessen bij een andere docent dan de vaste eigen muziekdocent.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om een studiebeurs aan te vragen voor de zomer van 2024 of studiejaar 2024/2025.

De deadlines voor zomer 2025 en studiejaar 2025/2026 worden eind dit jaar bekendgemaakt.

Voorwaarden voor een studiebeurs muziek

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken;
 • de aanvrager is niet ouder dan 18 jaar (voor pop- of jazzopleiding: niet ouder dan 26 jaar of voor zangopleiding niet ouder dan 26 jaar);
 • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland;
 • heeft een door de overheid erkende (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid (in dezelfde richting als waar de aanvraag voor wordt gedaan);
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

Eigen bijdrage

 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de totale kosten.

Beperkingen

 • Een studiebeurs muziek wordt uitsluitend verleend aan uitvoerende musici en niet voor een opleiding in de discipline muziekdocent e.d.
 • Voor stages tijdens een muziekopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Meesturen

In het aanvraagformulier word je gevraagd aan aantal documenten te uploaden.
Lees hier vast welke dat zijn