Algemene informatie

Een studiebeurs wordt voor een jaar toegekend. Voor een eventuele vervolgbeurs kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Als een aanvrager op het moment van de aanvraag minderjarig is, moet de aanvraag namens hem/haar te worden gedaan door een ouder of verzorger van de aanvrager.

De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken.

Voor sommige werkgebieden (Film en Televisie en Muziektheater-Musical) kunnen alleen aanvragen gedaan worden voor opleidingen die door de VandenEnde Foundation geaccepteerd zijn als kwalitatief volwaardige opleidingen. De selectie van deze opleidingen is tot stand gekomen met behulp van internationale adviseurs.

Voor alle aanvraagcategorieën beoordelen we dit jaar de aanvragen d.m.v. ingestuurd videomateriaal i.p.v. live-audities.

Lees voor het doen van een aanvraag de toelichting goed door.

Studiebeurs Muziek
Studiebeurs Theater
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film & Televisie