16 januari 2023 | Project

Ministerie van OCW ondersteunt DigitALL

DigitALL heeft voor 2023 in totaal 6,8 miljoen euro beschikbaar.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) stelt een bedrag van 2 miljoen euro per jaar ter beschikking aan Cultuurloket DigitALL. Daarmee heeft het loket in 2023 een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro te besteden voor ondersteuning bij digitaliseringsprojecten in de cultuursector. De steun vanuit OCW geldt voor de komende drie jaar.

Staatssecretaris van Cultuur & Media Gunay Uslu benoemt dat digitalisering kansen biedt voor de culturele sector, met name met het oog op het toegankelijker maken voor en inspireren van bezoekers. Daarnaast levert het voor makers een groot nieuw podium op, en biedt digitalisering de mogelijkheid om nieuwe multidisciplinaire kunstvormen te ontdekken.

DigitALL

Cultuurloket DigitALL werd in april 2022 in het leven geroepen om cultuurinstellingen financieel en met kennis te ondersteunen bij hun digitale projecten. Theaters, muziekpodia, musea, festivals, producenten en andere culturele instellingen kunnen via de website een aanvraag indienen voor een project waarmee ze het contact met hun publiek via digitalisering willen versterken.

Hoewel de belangstelling veel groter was, bleek er in het eerste jaar slechts voor twintig culturele instellingen geld beschikbaar, waaronder voor Summer Dance Forever, Festival Oude Muziek en het project Nu: Reality. Met de extra bijdrage vanuit onder meer OCW kunnen in de komende periode meer projecten worden ondersteund.

Het Cultuurloket is een publiek-private samenwerking van de VandenEnde Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, VSBfonds, Fonds 21, Ministerie van OCW, Gemeente Amsterdam, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds.