3 juli 2022 | Samenwerking

Jubileum Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds, geïnitieerd door Joop van den Ende, bestaat 10 jaar.

Op maandag 29 augustus wordt het succes van het fonds gevierd in DeLaMar, met een speciaal programma dat om 16.00 uur begint (inloop vanaf 15.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de geschiedenis, de dagelijkse praktijk en de toekomst van het Blockbusterfonds. Zo wordt uiteengezet wat de drijfveren zijn van de deelnemende partners (behalve de VDEF zijn dat het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds en de Vriendenloterij), en wat het effect is van de toekenningen. Na afloop van deze bijeenkomst, rond 17.30 uur, is er een borrel.

Het fonds

Het Blockbusterfonds heeft als taak het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de totstandkoming van evenementen met ‘blockbusterpotentie’ mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunt het Blockbusterfonds bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek. De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek worden bereikt en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een garantiebijdrage kan zekerheid bieden voor financiële tegenvallers tijdens de uitvoering van het project.

Lees meer over deze samenwerking

Update 26 augustus 2022: De viering van het jubileum is uitgesteld tot 24 oktober 2022.