Samenwerking

Blockbusterfonds

Investeren in cultureel ondernemerschap

Periode
2012 - nu
Het Blockbusterfonds maakt bijzondere culturele evenementen mogelijk die gericht zijn op een groot en breed publiek. Hiertoe worden leningen of garantiebijdragen verstrekt, in combinatie met een gegarandeerde kaartafname door de BankGiro Loterij.

Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen de VandenEnde Foundation, VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, en de BankGiro Loterij (tegenwoordig Vriendenloterij).

Oprichting

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds (tegenwoordig Cultuurfonds), VSBfonds en de BankGiroLoterij (tegenwoordig Vriendenloterij). Het fonds verstrekt leningen en garanties aan culturele instellingen ter financiering van extra marketingkosten voor grootschalige tentoonstellingen, voorstellingen of uitvoeringen. Elk jaar zijn er een paar bijzondere culturele evenementen waar het publiek voor in de rij staat: een unieke tentoonstelling of voorstelling, of een grensoverschrijdend festival.

Blockbusterpotentie

Het Blockbusterfonds heeft als taak het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de totstandkoming van evenementen met ‘blockbusterpotentie’ mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunt het Blockbusterfonds bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek. De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek worden bereikt en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een garantiebijdrage kan zekerheid bieden voor financiële tegenvallers tijdens de uitvoering van het project.

 

Mandeville-lezing

Het Blockbusterfonds ontstaat in 2011, op het hoogtepunt van de bezuinigingen, als Joop van den Ende tijdens zijn Mandeville-lezing – uitgesproken naar aanleiding van zijn eredoctoraat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – ervoor pleit kunst en cultuur niet als louter ‘linkse hobby en kostenpost’ te zien, zoals het toenmalige kabinet-Rutte I deed. Van den Ende pleit voor kunst als een serieus en onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Bovendien is met kunst en cultuur ook geld te verdienen, bijvoorbeeld doordat het toerisme naar ons land wordt bevorderd dankzij aantrekkelijke tentoonstellingen en culturele evenementen. Van den Ende stelt de oprichting van een nationaal fonds voor, van waaruit extra marketinginspanningen ten behoeve van deze evenementen kunnen worden gefinancierd. Het ministerie van OCW laat op dat moment weten zo’n fonds toe te juichen, maar er geen budget voor te kunnen vrijmaken. Uit die kiem ontstaat in 2012 de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, de VandenEnde Foundation en de BankGiro Loterij: het Blockbusterfonds.

Een video impressie van het tienjarig jubileum van het fonds in DeLaMar.