5 april 2023 | Project

Throwback: Multatuli Online

Een website ter gelegenheid van zijn tweehonderdste geboortedag.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), beter bekend als Multatuli, was een van Nederlands bekendste schrijvers. Om in 2020 zijn tweehonderdste geboortedag te vieren, riepen het Multatuli Genootschap en de Stichting Multatuli Huis het project Multatuli Online in het leven. Doel van het project was om zijn volledige werken digitaal te ontsluiten, zodat zijn oeuvre voor een groot en internationaal publiek toegankelijk zou zijn.

Dekker werd wereldwijd bekend met zijn werk Max Havelaar (1860), dat in meer dan veertig talen is vertaald. Naast andere werken als Woutertje Pieterse schreef hij ook duizenden brieven, en staat hij bekend als baanbrekend denker over actuele thema’s als feminisme en kolonialisme.

De uiteindelijke website biedt een overzicht van verschillende aspecten van de schrijver. Zo zijn vele handschriften gedigitaliseerd en terug te vinden op de website, evenals de 25 delen van zijn Volledige Werken, met daarin onder meer veel brieven. Daarnaast bevat de website veel secundaire literatuur (waaronder de volledige door Dik van der Meulen geschreven biografie over Multatuli), fotomateriaal, lezingen en suggesties voor lesprogramma’s.

Een bijzondere toevoeging aan de website zijn de tijdlijnen en de negentiende eeuwse geografische kaarten waarop het leven van Multatuli is terug te vinden. Ook zijn er verschillende films, series en documentaires te bekijken over Multatuli en zijn werken.

Voor het realiseren van dit project ondersteunde de VandenEnde Foundation het Multatulihuis in 2018 met een bijdrage van € 25.000,-.