Project

Rijksmuseum

Méér in het Museum

Periode
2021-2023
Totaalbedrag
€ 174.000
Voor de Rijksmuseum Soundtracks nodigt het Rijksmuseum elke keer een andere jonge, Nederlandse DJ uit om een muzikale audiotour samen te stellen langs zelfgekozen objecten in het museum.
Sinds kort heeft het Rijksmuseum het streven om een uitgesproken een betrokken achterban van jongeren (18 – 30 jaar) op te bouwen. Het doel is deze jongeren te laten voelen dat het Rijksmuseum ook van hen is. Door jongvolwassenen bij het museum te betrekken, streeft het Rijksmuseum ernaar om het museum blijvend relevant houden voor toekomstige generaties.

Om jongeren aan het Rijksmuseum te binden, krijgen zij een luidere stem in de publieksprogrammering – een programmering voor en door jongeren. In 2021 zijn onder de titel Méér in het Rijksmuseum, met steun van de VandenEnde Foundation, de Rijksmuseum Soundtracks ontwikkeld. Daaruit is Soundtracks voortgevloeid, waarvoor deejays speciale muziek selecteren die de blik op kunst een extra laag geven.
In 2022 en 2023 worden de Soundtracks voortgezet als één van de manieren om de doelgroep jongvolwassenen langdurig aan het museum te binden.

De museumcollectie en de persoonlijke interpretatie daarvan vormen de basis voor de audiotour, maar uitleg wordt niet gegeven: de bezoeker laat zich leiden door wat hij hoort en ziet. Rijksmuseum Soundtracks is vernieuwend omdat kunst en geschiedenis op een non-traditionele manier worden ervaren. Voor het eerst wordt de audiotour niet gebruikt om kennis over te dragen, maar om emoties op te roepen en objecten extra betekenis te geven. Door de Soundtracks ziet de bezoeker méér in het Rijksmuseum.

Bereik
Om het gewenste publiek te bereiken, werkt het Rijksmuseum samen met partners die al in contact staan met de doelgroep. Door hun werk bijvoorbeeld op hun social mediakanalen te delen, betrekken ze tienduizenden volgers bij hun werk, met enthousiaste reacties tot gevolg. Anderzijds werden samenwerkingen opgezet met Museumnacht en Amsterdam Dance Event (ADE).

2022-2023
De ambitie van het Rijksmuseum voor de komende twee jaar is om nieuwe muzikale talenten te betrekken om de groep jongvolwassenen die we met de eerste lichting Soundtracks hebben bereikt te vergroten en verder aan het Rijksmuseum te verbinden. Met steun van de VandenEnde Foundation kan het concept worden ingebed in het reguliere aanbod.

De VandenEnde Foundation ondersteunt het project Méér in het Museum in de periode 2021-2023 met € 25.000,- per jaar. Bovendien schenkt de Foundation in zowel 2022 als 2023 € 49.500,- voor Rijksmuseum Soundtracks.