30 januari 2023 | Kunst & Cultuur

mbo-studenten krijgen cultuur-budget

In totaal trekt het Ministerie van OCW ruim vijf miljoen euro uit.

Mbo-studenten krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) trekken in totaal vijf miljoen euro uit om mbo-studenten te stimuleren naar musea te gaan, of voorstellingen en concerten te bezoeken.

De meer dan 100.000 studenten met een mbo-cultuurkaart krijgen een bedrag van €10,50 vanuit de rijksoverheid, maar veel opleidingen en enkele gemeenten verdubbelen dit bedrag. Het bedrag kan bij meer dan 1200 culturele instellingen worden besteed. Mbo-scholen die de mbo-cultuurkaart nog niet uitgeven, kunnen zich melden bij het CJP, de organisatie die namens het kabinet de cultuurkaarten voor jongeren regelt.

Vooralsnog betreft deze regeling een pilotproject van twee jaar, dat tussendoor wordt gemonitord en geëvalueerd.

Staatssecretaris Uslu:
“Kunst en cultuur zorgen ervoor dat je op een andere manier naar dingen kijkt. Het laat je een ander perspectief zien. Een toneelstuk kan bijvoorbeeld een gesprek op gang brengen over ingewikkelde of gevoelige onderwerpen. En een foto of schilderij kan je confronteren met een andere tijd. Dankzij dit budget én de al bestaande korting op de mbo-cultuurkaart, kunnen mbo-instellingen met hun studenten makkelijker gebruikmaken van het brede en bijzondere cultuuraanbod in ons land. Hopelijk helpt dit budget op de cultuurkaart om drempels weg te nemen die er soms kunnen zijn. En stimuleert het jongeren om iets nieuws te zien en te ervaren.”

Minister Dijkgraaf:
“Mbo-studenten krijgen met dit tegoed gemakkelijker toegang tot de culturele schatkamers van Nederland. Op deze manier willen we de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten prikkelen, en ze helpen om zich breed te ontwikkelen. Niet alleen zijn mbo’ers van groot belang voor de culturele sector, maar opgedane kennis in voorstellingen en tentoonstellingen draagt ook bij aan discussies over maatschappelijke thema’s die op scholen leven. De kaart gaat dan ook helpen de cultuureducatie in het mbo en de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen te versterken.”