22 mei 2024 | Kunst & Cultuur, Samenwerking

Kunstonderwijs zorgt voor meer toekomstkansen voor jeugd

Wetenschapsjournalist Mark Mieras deed onderzoek.

Kunstonderwijs op scholen zorgt voor een spectaculaire groei van toekomstkansen bij de jeugd. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept, dat afgelopen periode door onderzoeksjournalist Mark Mieras is uitgevoerd. In opdracht van Méér Muziek in de Klas deed de wetenschapsjournalist een literatuuronderzoek, waarin hij verschillende recente en internationale wetenschappelijke studies over de impact van kunst- en cultuuronderwijs op de ontwikkeling van het kind heeft verzameld. De lessen zorgen ervoor dat kansengelijkheid onder leerlingen toeneemt.

Uit de studie blijkt dat het kunstonderwijs helpt bij het ontwikkelen van sleutelvaardigheden, zoals het creëren van zelfvertrouwen en creativiteit, het leren omgaan met emoties en hoopvol zijn. Dit werkt positief door in de gezondheid en het welzijn van de leerlingen, en vermindert crimineel gedrag. Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat kinderen uit groep 7 en 8 al na twintig dagen muziek-, dans-, teken- en dramalessen een betere zelfcontrole en werkgeheugen ontwikkelen.

Positiever zelfbeeld

Vooral kinderen en jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status, en/of leerlingen die minder makkelijk leren (bijvoorbeeld door dyslexie), hebben hier baat bij. Zij worden van nature minder gestimuleerd om deze metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Het gebrek aan hoop blijkt hiervan een centrale oorzaak te zijn.

Door in het onderwijs meer ruimte in te bouwen voor kunsteducatie trainen deze leerlingen hun motoriek en kijk- en luistervaardigheden, en wordt hun nieuwsgierigheid, zelfsturing en creativiteit geprikkeld; facetten die allemaal bijdragen aan het creëren van hoop.

Bovendien is er in het kunstonderwijs meer ruimte voor de ‘verborgen talenten’ die tijdens reguliere lessen veelal verborgen blijven. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de leerlingen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status juist een bovengemiddeld goed oog hebben voor oprechtheid en de gevoelens van anderen, en een beter inzicht hebben in verhalen. Door deze talenten niet te laten ondersneeuwen, maar juist tot uiting te laten komen in bijvoorbeeld dramalessen, stimuleer je een positiever zelfbeeld.

Het volledige onderzoek is te lezen via de website van Méér Muziek in de klas.