22 januari 2024 | Organisatie

Janine van den Ende ontvangt Erekruis

Koning Willem-Alexander reikte de onderscheiding uit.

Janine van den Ende heeft op 22 januari 2024 het Erekruis in de Huisorde van Oranje ontvangen. Koning Willem-Alexander reikte de onderscheiding uit op Paleis Noordeinde. Het Erekruis is verleend vanwege haar inzet voor Stichting Méér Muziek in de Klas.

Stichting Méér Muziek in de Klas ontstond in 2014 op initiatief van Koningin Máxima, die tevens erevoorzitter van de stichting is, en toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Jet Bussemaker. De stichting is ontstaan vanuit het doel om alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied in aanraking te laten komen met structureel muziekonderwijs. Kunst en cultuur zorgen namelijk voor verbinding en dragen bij aan de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Sinds 2023 zet de stichting zich in om een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Joop en Janine van den Ende ondersteunen via de VandenEnde Foundation sinds 2016 de stichting Méér Muziek in de Klas. Joop van den Ende ontving eerder in 2007 al het Erekruis in de Huisorde van Oranje, als dank voor zijn grote verdiensten in het kader van het zilveren regeringsjubileum van toenmalig Koningin Beatrix. Een Huisorde kan door de Koning persoonlijk worden toegekend aan personen die zich voor het Koningshuis verdienstelijk hebben gemaakt.

Janine van den Ende ontvangt het Erekruis in de Huisorde van Oranje. Foto: Rota Pool