11 oktober 2022 | Project

Afronding archiefproject Nederlands Dans Theater

1124 registraties van 600 balletten zijn geïnventariseerd en geüpload bij Beeld & Geluid.

Nederlands Dans Theater is de afgelopen jaren bezig geweest met de toekomst van hun erfgoed. In 2018 startte het gezelschap met de conservering (in de vorm van digitalisering) van het archief, om deze vervolgens te ontsluiten voor het publiek. Daarmee is het een van de eerste podiumsectorgezelschappen in Nederland die op een uitgebreide manier met hun erfgoed bezig is geweest. Tanja Hoetjer, Projectcoördinator development bij NDT, vertelt hoe het project is verlopen en wat het belang van conservering en ontsluiting van theatererfgoed is.

Waar staan jullie op dit moment in het proces?
“We zijn aan het einde van het project gekomen. Dat wil zeggen dat we van 1124 registraties van 600 balletten metadata hebben geïnventariseerd en geüpload bij Beeld & Geluid. Registraties die in aanmerking komen voor het archiefsysteem zijn onder andere de wereldpremière, de première in een programma met een nieuwe cast, de uitvoering met een tweede cast, en een reprise als er sprake is van wijzigingen in de choreografie, of waarmee iets bijzonders aan de hand is (bijvoorbeeld omdat er livemuziek aan is toegevoegd). Naast de genoemde 600 balletten zijn er ongeveer 50 opnames uit studio’s en documentaire-achtige opnames verwerkt.”

Waarom is het van belang dat deze conservering en ontsluiting gebeurd?
“Door de materialen uit ons archief te digitaliseren en online zichtbaar te maken, preserveren we de geschiedenis van Nationaal Dans Theater en vergroten we bovendien de maatschappelijke waarde van het erfgoed. Doordat we aansluiten bij de bestaande infrastructuur van Stichting Beeld & Geluid, zorgen we ervoor dat het materiaal op een goede, duurzame en dus toekomstbestendige manier wordt geconserveerd. Bovendien maakt het hiermee onderdeel uit van een groter cultureel erfgoed-geheel, dat van grote maatschappelijke en historische waarde is.
Het project dient overigens ook als voorbeeldproject voor de hele podiumsector. In samenwerking met DEN en de stichting Beeld & Geluid heeft NDT het voortouw genomen om erfgoed van podiumkunstinstellingen op een goede manier te conserveren voor de toekomst.”

Wat hopen jullie uiteindelijk met dit project te bereiken?
“De ontsluiting van ons archiefmateriaal dient, naast het behoud van archief, een educatief en communicatief doel. Niet alleen balletliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan dit goed doorzoekbare materiële erfgoed. De registraties bieden bij uitstek ook een bron van inspiratie voor bijvoorbeeld (beginnende) dansmakers, en dragen op die manier bij aan het ontwikkelen van hun talent als choreograaf. Ook dansdocenten kunnen dit materiaal gebruiken om hun leerlingen inzicht te geven in danstalen door de jaren heen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van hun historisch begrip en hun eigen talentontwikkeling. Het project is onlangs afgerond en het archief is nu via Beeld en Geluid te zien.”

Dit project is door de VandenEnde Foundation ondersteund met een bedrag van € 25.000,-.