VandenEnde Foundation

Stedelijk Museum

In 2004 kende de VandenEnde Foundation € 29.400 toe voor de opzet van een fondsenwervingsstrategie voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

van 2006-2010 werd een bijdrage van € 6.000.000 toegekend ten behoeve van renovatie en nieuwbouw.