VandenEnde Foundation

Saskia Laseur

Saskia Laseur treedt op als notaris en adviseur van diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepelorganisaties. Zij spreekt met regelmaat op congressen, seminars en bijeenkomsten. Hoofdthema's zijn governance en duurzame samenwerking in de semipublieke sector en de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders.

Zij is verantwoordelijk voor tal van publicaties over o.m. Kindcentra, stichtingen en verenigingen, toezicht in de zorg, goede doelen, vermogensfondsen en in onderwijsinstellingen.

Saskia Laseur is o.m. bestuurslid van Stichting Meer Muziek in de Klas, penningmeester van de Amsterdamse Cello Biënnale, bestuursvoorzitter van de Juridisch Hogeschool Avans-Fontys, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Kamerkoor en commissaris bij 1012Inc N.V.