VandenEnde Foundation

DeLaMar Theater

Geschiedenis

DeLaMar Theater heeft een theatergeschiedenis die tot de verbeelding spreekt. Grote namen als Wim Kan, Wim Sonneveld en Freek de Jonge traden op in het vroegere Nieuwe de la Mar Theater aan het Leidseplein. Het theater ging in 1987 samenwerken met het naastgelegen Bellevue, waardoor de theatercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar ontstond. Na jaren vol prachtige voorstellingen werd echter duidelijk dat het gebouw aan een grondige renovatie toe was. Op verzoek van de gemeente Amsterdam kwam de VandenEnde Foundation met een plan voor het verbouwen van het Nieuwe De La Mar theater en de naastgelegen bioscopen.

Uiteindelijk werd op 9 september 2008 de eerste paal in de grond geslagen. Op 28 november 2010 opende toenmalig koningin Beatrix het nieuwe gebouw, dat omgedoopt werd tot DeLaMar Theater. Sindsdien kan het publiek weer genieten van mooie musicals, indrukwekkend toneel en hilarisch cabaret. 

VandenEnde Foundation
DeLaMar Theater is een initiatief van de VandenEnde Foundation. Bij de lancering van de VandenEnde Foundation in 2001, presenteerden Joop en Janine van den Ende hun langetermijnvisie op de Foundation. Volgens hen zou de Foundation ooit een eigen, fysieke plek moeten hebben die recht zou doen aan de doelstellingen: de ontwikkeling van jong talent, cultureel ondernemerschap en cultuureducatie. Toen op 28 november 2010 DeLaMar Theater haar deuren opende voor het publiek, werd na bijna tien jaar de oorspronkelijke visie verwezenlijkt met een eigen theater. Een cultuurhuis waarin het aanbod van kwalitatief en aantrekkelijk theater samenvalt met het stimuleren van talent en cultureel ondernemerschap.

De totale ontwikkelings- en bouwkosten van DeLaMar Theater bedroegen ruim € 60 miljoen, een investering die geheel voor rekening van de VandenEnde Foundation kwam. Bovendien stelt de Foundation aan DeLaMar Theater vanaf de opening, gedurende tien jaar een programmeringsbijdrage beschikbaar van € 1 miljoen per jaar.

De VandenEnde Foundation is het particuliere cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Culturele instellingen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Ook ondersteunt de Foundation individuele kunstenaars met studiebeurzen om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.

delamar.nl