VandenEnde Foundation

Nederlands Philharmonisch Orkest

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) heeft tussen 2002-2004 €327.00 ontvangen voor het doen van onderzoek naar publieksbereik en publieksvernieuwing en het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuwe marketingcampagne.