VandenEnde Foundation

Gruuthuse handschrift

Gruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd Maria, over de tere liefde, maar ook over dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek. Het handschrift is lange tijd eigendom van een particulier, waardoor de wetenschap maar beperkt toegang heeft tot het materiaal. In 2007 slaagt de Koninklijke Bibliotheek erin om het handschrift te kopen en het meteen volledig online te publiceren. Bijdrage: € 250.000

Lees hier meer over het Gruuthuse handschrift.