VandenEnde Foundation

In de media (archief)

Miljoenensteun voor culturele sector van private fondsen

 BankGiro Loterij en private fondsen komen met Kickstart Cultuurfonds voor theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten.

Amsterdam/Utrecht, donderdag 2 juli 2020 – De BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen gaan samen de culturele sector ondersteuning geven voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht in het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds. Dit fonds is opgericht door de volgende initiatiefnemers: BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. De fondsen Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas én het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij het initiatief aangesloten.

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

Anderhalve meter in de cultuur

De beperkingen voor bezoekersaantallen van theaters, concertzalen en musea zijn vanaf 1 juli weliswaar losgelaten, maar de anderhalvemeter-richtlijn blijft voorlopig van kracht. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen. Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen. “En dat betekent een verarming van het culturele aanbod in Nederland”, aldus Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en woordvoerder van Kickstart Cultuurfonds.

Kickstart Cultuurfonds gaat daarom de culturele sector helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek. “De nood is hoog en met ons Kickstart Cultuurfonds kunnen we niet alles oplossen”, aldus Adriana Esmeijer: “Maar dik zestien miljoen euro is natuurlijk een prachtig bedrag! En met die extra steun kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.” Theaterproducenten worden opgeroepen om niet alleen met aanpassingen, maar ook met nieuwe plannen te komen. 

Minister juicht initiatief toe

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt  Kickstart Cultuurfonds: “Geweldig dat de private fondsen met dit initiatief komen. Daar dragen we graag aan bij. Het is een belangrijke steun in de rug voor al die talenten uit de culturele en creatieve sector. Het biedt meer mogelijkheden voor nieuwe voorstellingen, concerten en exposities. En daar heeft het publiek ook echt behoefte aan.”

 Aanvraagloket vanaf 15 juli open

Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalvemeter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt. Theaters en musea kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur of het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden. 

Alle mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan op www.kickstartcultuurfonds.nl. Naar verwachting kunnen de eerste bijdragen vanaf begin augustus worden toegekend en uitgekeerd.

Over Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Zij werken sinds 2012 samen in het Blockbusterfonds. Nu slaan zij de handen ineen voor de cultuursector en richten een gezamenlijk en tijdelijk fonds op. Andere private fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten: Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas.


Foto: Roy Beusker

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Volkskrant sprak theaterproducent Joop van den Ende (78) over de toekomst van het theater tijdens de coronacrisis. ‘We moeten een gemeenschappelijke visie hebben.’ 

Hein Janssen 21 juni 2020, 20:18

Toen medio maart alle theaters dicht moesten, brak er na een korte periode van ongeloof en verbijstering al vrij snel paniek uit. Hoe lang zou dit gaan duren? Waar moesten al die artiesten heen? Wat te doen met die leegstaande theaters? En wie gaat die enorme klap financieel opvangen?

Cultuur in de knel. Op televisie verschenen al snel de pleitbezorgers van de sector. Journalist Cornald Maas werd vaste gast bij M, acteurs Huub Stapel en Jon van Eerd verschenen bij Op1, Ramsey Nasr toonde bevlogen passie bij Buitenhof. Uitstekende stemmen en statements, maar de grote vraag was: waar is Joop?

Inderdaad: waar was Joop van den Ende, die al heel lang vaste talkshowgast is, niet alleen als er nieuwe producties te promoten zijn, maar vooral ook als er in algemene zin iets in de cultuur of cultuurpolitiek aan de hand is? Steeds vaker manifesteerde de voormalige televisie- en theaterproducent zich als de man met ervaring, older and wiser, en soms ook een beetje sadder misschien.

Maar midden in de crisis, toen de hele culturele sector in lockdown ging, was Van den Ende nergens te bekennen. Waarom niet?

Het antwoord op die vraag gaf hij afgelopen week, in zijn kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Na enig aandringen stemde hij toe in een interview, nadat hij de afgelopen maanden talloze verzoeken daartoe had afgewezen.

‘Die eerste maand vond ik het erg verwarrend allemaal, net alsof je in een boksring knock-out was geslagen. Ik heb in mijn leven veel crisissen meegemaakt, ups en downs, mislukkingen, successen. Maar tijdens de financiële crisis van 2008 maakten wij zelfs winst, want de mensen kwamen toch naar het theater, ze zochten verstrooiing. In tijden van crisis wordt de behoefte aan entertainment alleen maar groter. Maar dit is anders, nu is er ineens niets, nul. Ik wist het even niet meer, ik was lamgeslagen.

‘Daarbij kwam dat ik in die periode een zware rugoperatie moest ondergaan waarvan ik nog aan het herstellen ben. Maar het gaat de goede kant op. Mijn vrouw Janine heeft mij als een leeuwin bewaakt en ik heb zo veel mogelijk afstand genomen. Ik ben nu 78, maar heb nog wel een enorme energie. Intussen besef ik steeds meer dat deze crisis een veel groter probleem gaat worden dan we tot nu toe hebben gehad.’

De theatersector is de afgelopen maanden mondiger geworden, iedereen smeekte om steun. Heeft dat u goed gedaan?

‘Iedereen vocht voor zichzelf, voor zijn eigen bedrijf. Begrijpelijk, want iedereen staat in de overlevingsmodus. Maar er was weinig gemeenschappelijks, ik miste een gemeenschappelijke visie van de kunstwereld, een visionaire vertegenwoordiger. Weet je wat ik bijzonder vond? Dat we sinds lange tijd weer een minister hebben die kunst serieus neemt en met 300 miljoen euro extra over de brug kwam. Lang niet genoeg, maar toch: na al die jaren van bezuinigen en kunst wegzetten als hobby vond ik dat een verademing. Toch werd zij met pek en veren besmeurd. Wij moeten niet mopperen, maar met plannen komen. Het publiek wil dat geklaag en gezeur niet, het publiek houdt niet van losers, het publiek wil mooie kunst.  Het zou goed zijn als iemand vanuit de kunstwereld ervoor zorgt dat we wat meer naar elkaar luisteren, en niet meteen hoog in de boom klimmen. Bij de opening van het Nederlands Theaterfestival in 2011 heb ik het al gezegd: wij hebben een gezaghebbend iemand nodig die namens de hele cultuursector met de minister en met de overheid praat.’

Zou u die iemand zelf willen zijn?

‘Nee, ik vind namelijk dat je daarvoor erudieter moet zijn. Je kunt mij alles vragen over economie, over cultureel ondernemen, over sociale problemen, en ik heb zeker een mening over kunst, maar ik heb niet voldoende kennis van zaken. Het is complexe materie.’

Waar zullen de grootste klappen vallen?

‘In Nederland hebben wij ongeveer 150 podia met 500 of meer stoelen. Ik heb berekend dat er zo’n 600 tot 800 miljoen bij moet, wil je alles overeind houden. Dat geld hebben de gemeenten niet, en zij zijn verantwoordelijk voor die gebouwen en de mensen die er werken. De komende twee jaar voorspel ik een halvering van die podia of een halvering van de programmering. In die programmering zullen de theaters op safe spelen: bekende namen, bekende titels. Dat resulteert in een verarming van het aanbod, een kaalslag in de kunst. Dat is gevaarlijk, maar daar hoor ik in die talkshows niemand over.’

De VandenEnde Foundation ondersteunt het DeLaMar Theater in Amsterdam financieel. Is dat vol te houden?

‘Met extra financiële ondersteuning kan dat, ja. We hebben de begroting voor de rest van dit jaar in die zin op orde. In januari 2021 hopen we dat er wat meer mogelijk is, dat er weer meer mensen in mogen en er breder geprogrammeerd kan worden. Kleine producties met twee man zijn leuk, maar op den duur is dat niet vol te houden voor een groot theater. De Foundation is nu samen met het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het VSB-fonds en de BankGiro Loterij bezig een apart fonds op te zetten waardoor aanpassingen in theaters en musea mogelijk worden en plannen voor nieuwe initiatieven in de anderhalvemetersamenleving kunnen worden gesteund. Wij zijn nog in gesprek met andere fondsen. Met dat plan komen we binnenkort naar buiten.’

Joop van den Ende werd, zoals hij dat zelf noemt, ‘door het theater aangeraakt’ toen hij als jongeman lid was van een jeugdtoneelvereniging in Amsterdam-Oost. ‘Mijn hele leven is daardoor veranderd. Ik woonde in de Indische buurt, kwam uit de lagere sociale klasse, ging naar de ambachtsschool om timmerman te worden, vond voetballen niks, en wilde op een podium staan. Jazeker, ik speelde ook hoofdrollen, ik was de zigeunerhoofdman en we speelden stukken van Molière. Een juffrouw nam ons mee naar de Stadsschouwburg en het eerste dat ik daar zag was de Gysbrecht van Vondel, met Johan Schmitz en Ellen Vogel. Ik begreep er geen zak van, maar vond het prachtig, die taal, die voordrachtskunst, dat grote lijsttoneel, die kostuums! Ik was verloren.’

Heeft u het theater de afgelopen maanden gemist?

‘Vorige week was ik voor het eerst weer in het DeLaMar Theater, bij de casting voor een nieuwe musical over Lady Di, Diana & Zonen. Mijn dochter Iris heeft een eigen bedrijf, MediaLane, en produceert daar sinds vorig jaar ook musicals mee, waaronder dus Diana. Ze heeft me gevraagd haar daarbij een beetje te helpen. Nee, ik produceer daar niets, mijn laatste eigen producties waren Was getekend: Annie M.G. en Tina Turner. Daarna ben ik gestopt en daarom was die castingdag voor mij een feestdag. Ik kreeg die dag ook bericht dat mijn zoon Vincent, die muziekproducer is, een nummer-1-hit heeft in Australië. Ik werd erg gelukkig die dag.’

Waarom bent u gestopt bij Stage Entertainment?

‘Toen ik 70 werd heb ik besloten langzaam te gaan afbouwen, en het bedrijf in fasen te verkopen. Het bedrijf in de familie houden was geen optie: mijn kinderen gingen hun eigen weg, Janine had niet de ambitie een groot bedrijf te leiden. Het gaat om drieënhalfduizend mensen die er werken, en een omzet van 500 miljoen. Die verkoop is in 2018 geheel afgerond, en dit is mijn nieuwe leven: ik hoef geen enkel kaartje meer te verkopen, maar mag met de VandenEnde Foundation kunstenaars ondersteunen, beurzen toekennen, cultureel ondernemerschap stimuleren. Mag ik je twee mooie voorbeelden geven? Wij zijn nu vijf jaar founding partner van het Opera Forward-festival, dat is nu een van de leukste operafestivals in de wereld. En Janine en ik ondersteunen ‘Meer muziek in de klas’, een project om de muzieklessen weer op de basisscholen terug te krijgen, en waarvan koningin Máxima erevoorzitter is.’

Uw kantoor zit in het pand vlak naast dat van Stage Entertainment, waar nu de vlag van de musical Tina Turner wappert. Is dat niet lastig?

‘Ik ben bewust aan deze kant van het gebouw gaan zitten, dan kijk ik niet uit op Stage Entertainment, begrijp je? En wat Tina betreft: als je je internationale carrière als producer kunt afsluiten met Tina Turner, mag je blij zijn, toch? De rechten van de Nederlandse versie liggen overigens bij Stage Entertainment, dus bij Albert Verlinde, dat was onderdeel van de verkoop. Ik was niet bij de Nederlandse première, dat klopt. Als iemand zijn eigen weg wil gaan, ga ik daar niet voor staan.’

U hebt Albert Verlinde destijds bij Stage Entertainment Nederland binnengehaald, hij is daar nu directeur. Zijn u en hij in goede harmonie uit elkaar gegaan?

‘Dat is in de Albert Verlinde-harmonie gegaan.’

Wat is dat, de Albert Verlinde-harmonie?

‘Precies wat ik zeg. Iedereen kent Albert Verlinde toch? Albert is een solist, en dat is zijn goed recht. Daar wil ik het graag bij laten.’

Nu lijkt het alsof er een soort kilte tussen u beiden is?

Dat is een interessant woord, kilte. Ja, kilte is een mooi woord. Ik denk dat je gelijk hebt: er is geen warmte tussen Albert en mij. Er is ook geen ruzie, maar ik heb geen contact meer met hem. Hij heeft niet de behoefte met mij te praten, en dan dring ik mezelf ook niet op. Ik ben nog steeds hartstikke trots op dat bedrijf en vind het verschrikkelijk hoe die crisis daar nu ook toeslaat. Maar Stage Entertainment zal er goed uitkomen.’

Vorige week ontstond in musicalkringen de nodige commotie toen bekend werd dat de stichting MusicalMakers door de Raad van Cultuur werd beloond met een jaarlijkse subsidie van 750.000 euro. Voor de andere gegadigde, het bekendere M-Lab, waren de druiven zuur. MusicalMakers is een productiehuis dat nieuwe vormen van muziektheater gaat ontwikkelen, in samenwerking met het DeLaMar Theater, en de VandenEnde Foundation legt er jaarlijks 7,5 ton bij, om meer armslag te geven en een eigen gebouw te kunnen huren. De conclusie was snel getrokken: ook nu gaat het geld weer naar Van den Ende. Zo stond het min of meer ook in de Volkskrant.

U was boos en belde met de vraag: Waarom hebben jij en jouw krant zo’n hekel aan mij?

‘Ik moest dat even kwijt, ja. Ik haal bij 99 procent van wat er over mij wordt geschreven mijn schouders op. Behalve als ze me onbetrouwbaar noemen, of betichten van oneerlijk zijn, dat flik je mij namelijk niet. Als er een negatieve recensie in de krant staat, is dat niet leuk, maar dat hoort erbij. Sterker nog: als zo’n recensie goed is onderbouwd, hebben we er ook nog wat aan. Maar beticht worden van het feit dat ik oneigenlijk geld binnen hark, dat pik ik niet. In jouw artikel werd gesuggereerd dat ‘het geld nu gaat naar degene die bijna-musicalmonopolist is, lees: Joop van den Ende’. Dat is zo onterecht: ik produceer niets meer, ik heb geen kaartje meer te verkopen. Geraakt worden in je ijdelheid, daar kom je overheen, maar als het persoonlijk en kwetsend wordt, raakt mij dat diep. Dat kun je toch niet zo maar laten passeren? Het gaat om respect. Als we allemaal wat meer respect voor elkaar zouden hebben, wordt de wereld een stukje beter.’

Er werd gesuggereerd dat MusicalMakers snel is opgericht om subsidie binnen te halen. Klopt dat?

‘Toen de Raad voor Cultuur begin 2019 bekendmaakte dat er geld zou moeten komen voor een musicalproductiehuis, hebben wij meteen een werkgroep ingesteld om een opzet daarvoor te maken. Ik vond het een overwinning dat er nu eindelijk erkenning was voor musical als volwaardige podiumkunst.  We hebben dat plan in alle rust, en dus niet op een achternamiddag zoals werd gesuggereerd,  voorbereid.  Dat MusicalMakers nu door de Raad is gehonoreerd, kwam ook voor ons als een verrassing. Maar terecht is het wel .’

Moet MusicalMakers ook iets doen aan het ontwikkelen van nieuwe Nederlandse musicals?

‘Zeker, en dat is nodig. We merkten dat het musicalaanbod qua niveau naar beneden ging. Vooral nieuw gemaakte producties vielen tegen. Dan reserveer je in DeLaMar dus drie maanden voor Mandela, en blijkt dat een heel slechte voorstelling te zijn. Of je zit met zoiets als ’t Schaep met 5 Pooten opgescheept. Waarom wordt dat in vredesnaam gemaakt? Maar goed, het ontwikkelen van nieuw repertoire is het moeilijkste wat er is, en zeer kostbaar. Daarom is het goed dat er nu zo’n productiehuis voor nieuwe en cultureel diverse musicals komt.’

In die zin een gewetensvraag: bent u jaloers op het succes van Soldaat van Oranje, de musical?

‘Ik zou er jaloers op moeten zijn, maar ik ben het niet. Ik ken Fred Boot, de producent, goed, dat is een serieuze, zorgvuldige jongen. Hij heeft er lang aan gewerkt, en heeft uiteindelijk een financier gevonden. Aan ons is toen gevraagd of we mee wilden doen, maar daar heb ik nee tegen gezegd. Om de simpele reden dat we er dan weer 1000 stoelen bij zouden hebben, terwijl Stage al twee eigen theaters bezit. Het succes is inderdaad ongelooflijk, en verrassend. Na anderhalf jaar ben ik gaan kijken en de show blies me omver. Ik vond het erg goed gedaan. Eigenlijk is het meer een attractie dan een musical, vind ik. Ze gaan er nu mee naar Londen en je zult zien dat de Engelse pers dit zo zal typeren, als een attractie. Een heel bijzondere attractie, dat wel, en een heel theatrale attractie.’

Van den Ende vertelt hoe hij vorig jaar naar voorstellingen is geweest die hem deden beseffen dat het tijd is voor andere verhalen en diversiteit in het theateraanbod. Zo was hij enthousiast over de voorstelling Melk & Dadels van Rose Stories, een satirische mix van cabaret en toneel door vier Marokkaanse vrouwen. Ook was hij diep onder de indruk van de solovoorstelling Ja van Nasrdin Dchar. We kunnen niet langer de ogen sluiten voor een wereld die verandert, vindt hij, en dat moeten we terugzien in de programmering van het DeLaMar Theater. Daarom heeft hij twee jaar geleden Andreas Fleischmann, die toen directeur was van De Meervaart en daar veel ervaring had met theatermakers uit andere culturen, gevraagd naar het DeLaMar te komen. Fleischmann zei toen meteen dat je de noodzakelijke verandering niet alleen bereikt door een veelkleurige programmering, maar dat die diversiteit in alle lagen van de organisatie moet doordringen.

Hoe ziet u de toekomst? Zal het theater deze crisis overleven?

‘Ja, daar geloof ik heilig in. September 2021, daar zet ik mijn stip, dan moet alles weer normaal zijn. Als een theaterproducent mij nu om advies zou vragen, zou ik zeggen: breng je kosten terug, investeer voorlopig niets, maak nu geen grote nieuwe dingen, hooguit iets kleins, wacht tot september volgend jaar, en probeer in de tussentijd te overleven. Tegen die tijd verwacht ik dat er een vaccin is, en dan lopen de theaters weer vol.’

Naar aanleiding van dat artikel in de Volkskrant zei u: ‘ik wil ook wel eens een compliment’. Voor iemand van 78, die marktleider is geweest met drie grote media- en theaterbedrijven, vond ik dat opmerkelijk en bijna ontroerend.

‘Als je het zo zegt, snap ik wat je bedoelt. Mijn hele leven heb ik examen gedaan, al mijn werk is altijd beoordeeld en gerecenseerd. De recensies van de tv-shows die ik maakte waren bijna altijd slecht. Als er eentje wel goed was, daalden de kijkcijfers. Gelukkig is er over het theater en de musicals over het algemeen wel goed geschreven. Maar nu wil ik geen examen meer doen. Nu wil ik de kunsten en de kunstenaars verder helpen, daar ben ik trots op. Mijn doel is beter te worden in de bestuurlijke kant van dit werk, want dat is de toekomst van mijn werkend leven. 

‘Kijk, het is allemaal privégeld dat wij uitgeven. Ik heb daar hard voor gewerkt en ja, het heeft mij geen windeieren gelegd. Ik had mijn geld ook kunnen besteden aan nog meer luxe. Maar dit leek mij op een of andere manier zinvoller.’

TALENTEN

De VandenEnde Foundation heeft de afgelopen jaren opmerkelijke talenten als de gebroeders Jussen (piano), Nina Spijkers (theater), Gijs Idema (jazz) en de Junior Company (Nationaal Ballet) ondersteund. Ook dit jaar zijn weer veertig beurzen toegekend, voor talenten die aan internationale scholen als The Juilliard School (New York) en en Royal Academy of Music (Londen) kunnen studeren. De afgelopen jaren ondersteunde de Foundation ontwikkelingsinstellingen als Likeminds, Dox, Jeugdtheater Hofplein en Open Space Contemporary Art.

DELAMAR

DeLaMar Theater in Amsterdam presenteert de komende maanden de aangepaste programmering ‘Klein publiek, groot gebaar’. Hierin kunnen artiesten met hun eigen voorstelling optreden volgens het geldende anderhalvemeterprotocol. De opbrengst van de kaartverkoop gaat volledig naar de artiesten zelf. De komende maanden zijn onder meer Renée van Wegberg, Willemijn Verkaik, Ellen ten Damme en Stefano Keizers te zien.

 

24 maart 2020

Directeuren van een aantal private cultuurfondsen hebben afgesproken om vanwege de huidige situatie coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten. De directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds laat dinsdag aan de Volkskrant weten dat hierdoor sneller wordt uitbetaald, zelfs als een evenement vanwege het coronavirus is afgelast.

"Stel, je hebt een festival en je hebt minder kosten gemaakt doordat het niet is doorgegaan. Dan kijken we ook of we toch niet het hele bedrag ter beschikking stellen", aldus Adriana Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuurfonds met een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. "Daarmee kunnen bijvoorbeeld zzp'ers worden gecompenseerd die voor het festival waren ingehuurd."

Esmeijer voerde maandag samen met de cultuurfondsen Fonds21, VSBfonds en VandenEnde Foundation telefonisch overleg met minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). De bewindsvrouw praat met partijen in de cultuursector, omdat zij binnenkort met maatregelen komt om de sector te ondersteunen.

Door de annulering van culturele evenementen vanwege het coronavirus loopt de Nederlandse cultuursector volgens Van Engelshoven 60 tot 100 miljoen euro omzet per week mis. De minister roept mensen met kaartjes voor geannuleerde optredens op niet hun geld terug te vragen, omdat de cultuursector dit volgens haar niet aankan.

VANDENENDE FOUNDATION VERWELKOMT MILOU HALBESMA ALS NIEUWE DIRECTEUR

Amsterdam, 11 december 2019

Het bestuur van de VandenEnde Foundation maakt vandaag de benoeming bekend van Milou Halbesma als nieuwe directeur van het particuliere cultuurfonds. Zij volgt per 1 februari 2020 Ryclef Rienstra op die vanaf de oprichting in 2001 directeur was.

Milou Halbesma neemt hiermee afscheid van het Van Gogh Museum waar zij sinds 2013 Directeur Publiekszaken is. Onder haar leiding zag het museum onder andere een groei van het aantal bezoekers van 1,5 naar 2,2 miljoen. Eerder bekleedde Milou Halbesma leidinggevende functies bij de door de familie Geelen opgerichte Turing Foundation, de Goede Doelenloterijen, KWF Kankerbestrijding en het Centraal Museum Utrecht.

Joop en Janine van den Ende: ‘De benoeming van Milou Halbesma is van groot belang voor de continuïteit van de VandenEnde Foundation, maar ook voor ons persoonlijk. Wij voelen ons als oprichters en naamgever sterk met het fonds verbonden. In de gesprekken die wij de afgelopen periode met Milou hadden viel op hoeveel oog zij heeft voor de doelen die wij met de Foundation nastreven. Daar komt bij dat zij over een brede en relevante ervaring beschikt met kunst en cultuur in ons land. De afgelopen negentien jaar hebben wij kunnen vertrouwen op de kwaliteiten van Ryclef Rienstra als eerste directeur van de VandenEnde Foundation. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Milou Halbesma kunnen voortzetten wat is opgebouwd en als bestuur met haar aan nieuwe initiatieven kunnen werken. Daar verheugen wij ons op.’

Milou Halbesma: ‘In de functies die ik tot nu toe heb bekleed was het voor mij altijd van belang dat ik een rol voor mezelf zag waarin ik de organisatie breder bekendheid kon geven en ook nieuwe ontwikkelingen kon inzetten. Ik heb veel affiniteit met cultuur, modern mecenaat en goede doelen. Het bestuur van de VandenEnde Foundation biedt mij de prachtige mogelijkheid om als directeur die twee aspecten te combineren. Die uitdaging zal ik vanaf februari met veel plezier en overtuiging aangaan.’

Ryclef Rienstra: ‘Graag feliciteer ik Milou Halbesma van harte met haar benoeming tot directeur van de VandenEnde Foundation. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij met succes de volgende fase van de Foundation zal vormgeven.’

Milou Halbesma (1967) studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde tevens een master Corporate Communication aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Zij was de afgelopen jaren bestuurslid bij verschillende stichtingen waaronder Water for Life. Momenteel is zij bestuurslid van het Zaans Museum en voorzitter van de Stichting Van Gogh Europa. Ook is zij al enkele jaren als gastdocent verbonden aan de Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona.

Marian Spier nieuw bestuurslid

15 oktober 2019
Marian Spier is per 15 oktober 2019 benoemd tot lid van het bestuur van Stichting VandenEnde Foundation en van Stichting DeLaMar Theater.
Marian Spier is sociaal ondernemer, communicatiespecialist en adviseur. Zij werkte in het bedrijfsleven en was manager en docent communicatie en multimediadesign aan de Hogeschool Amsterdam. Zij heeft een eigen consultancybedrijf iamarian, dat werkt voor uiteenlopende bedrijven en (semi)overheidsinstanties. Zij is medeoprichter van TEDxAmsterdam en van TEDxAmsterdam Women. Voor haar coaching van jonge vrouwelijke ondernemers ontving zij in 2018 de EU-Women Business Angel Award.
Marian Spier is tevens lid van de raad van toezicht van Rutgers en van het Van Gogh Museum.
Joop en Janine van den Ende: “Met Marian Spier is het bestuur van de VandenEnde Foundation uitgebreid met een kundig, veelzijdig en enthousiast bestuurslid. Zij heeft een ondernemende instelling en specialistische kennis op het terrein van communicatie. In het kader van ons streven naar verbreding van onze doelgroep verwachten wij veel van haar deskundige inbreng.”
Marian Spier: “Ik heb groot respect voor het ondernemerschap van Joop en Janine van den Ende en voor de verscheidenheid aan culturele projecten die zij met de VandenEnde Foundation mogelijk maken. Het DeLaMar Theater vind ik een prachtig voorbeeld van particulier cultureel initiatief. Het streven van de VandenEnde Foundation naar verbreding van de doelgroepen ondersteun ik van harte en ik verheug mij erop mij vanuit mijn rol als bestuurder hiervoor te kunnen inzetten.”
Marian Spier volgt Hans van Veggel op die in januari 2019 aftrad als bestuurslid. Met haar benoeming zijn de besturen van de VandenEnde Foundation en het DeLaMar Theater weer op sterkte.

 

VandenEnde Foundation neemt afscheid van directeur

27 augustus 2019

Ryclef Rienstra neemt, na negentien jaar geïnspireerd leiding te hebben gegeven aan de VandenEnde Foundation, begin 2020 afscheid van dit particuliere cultuurfonds. Ryclef Rienstra: ‘Mijn werkzaamheden heb ik altijd met plezier verricht, vooral dankzij een bestendige vertrouwensrelatie met het bestuur en met Joop en Janine van den Ende in het bijzonder. Ik ben nu 72 en voel de behoefte om meer tijd te kunnen besteden aan mijn familie en aan mijn persoonlijke interesses. Dit is dan ook een goed moment om plaats te maken voor een opvolger die, samen met de zeer betrokken medewerkers, de uitdagingen waarvoor de Foundation staat op kan pakken.’

Joop en Janine van den Ende: ‘Vanaf het begin van onze foundation hebben wij kunnen vertrouwen op de steun en adviezen van Ryclef, zowel beleidsmatig als bij de uitvoering van projecten. Hij speelde een grote rol bij de toekenning van beurzen maar ook bij nieuwe initiatieven als het DeLaMar Theater, Fotografiemuseum FOAM, de grote renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum Amsterdam, het Opera Forward Festival, het Blockbusterfonds, het project Méér Muziek in de Klas en vele andere inspirerende kunst- en cultuurprojecten. Wij respecteren zijn besluit zonder enige aarzeling maar voegen daar direct aan toe dat wij Ryclef als mens en als directeur enorm zullen missen.’

 

15 november 2018

DIRECTEUR THEATER DE MEERVAART NAAR DELAMAR THEATER

Andreas Fleischmann wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van DeLaMar Theater in Amsterdam. Fleischmann is momenteel directeur van theater De Meervaart, het cultuurhuis van Amsterdam Nieuw-West.
Hij volgt de huidige directeur van DeLaMar Theater, Margreet Wieringa, op die binnenkort toetreedt tot het directieteam van Internationaal Theater Amsterdam.

Andreas Fleischmann heeft ruime ervaring als theaterprogrammeur en directeur van diverse culturele instellingen. Sinds 2006 werkt hij voor theater De Meervaart, eerst als programmeur en sinds 2014 als directeur-bestuurder. Theater- en congres­centrum De Meervaart is een grootstedelijk podium in Amsterdam Nieuw-West, het grootste stadsdeel van Amsterdam. Dit cultuurhuis biedt een breed scala aan activiteiten met een grote, cultureel diverse rijkdom. Eerder richtte hij in Amsterdam Nieuw West jeugdtheaterschool 4west op waar kinderen vanaf 2 jaar kunnen deelnemen aan lessen en producties op het gebied van theater, dans en beeldende kunst.

Andreas Fleischmann was onder meer bestuurslid van Kunstbende Amsterdam en Het Toneel Speelt.  Daarnaast was hij lid van de commissie Theater van de Raad voor Cultuur en jurylid van het Nederlands Theater Festival. Momenteel is hij voorzitter van de Ondernemersvereniging Centrum-Nieuw West BIZ en enkele startende culturele initiatieven.

Joop van den Ende, bestuursvoorzitter van DeLaMar Theater: ‘Wij verheugen ons op de samenwerking met Andreas Fleischmann als nieuwe directeur van ons DeLaMar Theater. Hij is een theaterman in hart en nieren. In De Meervaart is hij verantwoordelijk voor een gevarieerde programmering en de productie van eigen stukken waarmee hij een groot en cultureel divers publiek weet te trekken. Daarnaast heeft hij een gezonde zakelijke inslag en wij verwachten dat die combinatie van talenten bij uitstek past bij ons DeLaMar Theater.’

 Andreas Fleischmann: ‘Dit is voor mij een prachtige uitdaging. DeLaMar Theater is een toonbeeld van cultureel ondernemerschap en gastvrijheid. Ik zie ernaar uit om mij ten volle in te zetten en samen met het team het publiek te verbreden, nieuwe verhalen te presenteren en iedere bezoeker en theatermaker zich thuis te laten voelen in DeLaMarTheater.’

DeLaMar Theater is het initiatief van de VandenEnde Foundation, het cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. Dit particulier gesubsidieerde theater in het hart van Amsterdam bouwt voort op een lange traditie van cultureel ondernemerschap in deze stad. Mede dankzij de spreekwoordelijke gastvrijheid en het zeer gevarieerde aanbod heeft het theater sinds de opening eind 2010 ruim 3 miljoen bezoekers verwelkomd.