VandenEnde Foundation

Gedragscode

De VandenEnde Foundation is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland FIN. De FIN is de belangenvereniging van ruim 330 vermogensfondsen. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

Wij volgen de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland FIN.

De VandenEnde Foundation onderschrijft ook de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie SBF.