VandenEnde Foundation

Algemeen

VandenEnde Foundation – geeft ondernemend talent in de cultuur kansen

De VandenEnde Foundation is een particulier cultuurfonds dat is opgericht door Joop en Janine van den Ende in 2001. De Foundation draagt bij aan het versterken en behouden van een divers en kwalitatief hoogstaand cultureel klimaat in Nederland, zodat jongere generaties kunnen opgroeien in een sfeer van belangstelling en respect voor kunst en cultuur. Zo dragen we bij aan een stimulerende en ondernemende culturele voedingsbodem die nodig is om talent in de cultuur alle kans te kunnen geven.

De Foundation verstrekt studiebeurzen aan jonge talenten om hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld tot professioneel acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser. Sinds de oprichting van de foundation konden ruim 750 jongeren met een VandenEnde beurs studeren aan prestigieuze opleidingen in binnen- en buitenland.

Ook steunt de Foundation die instellingen en initiatieven die aan talenten een (ontwikkel)podium bieden en verder helpen. Recente voorbeelden zijn OSCAM, Boys won't be boyshet FOAM Talent Programma, het Opera Forward Festival, het GrachtenfestivalMéér Muziek in de Klas, het Nationaal Cello Concours en de Junior Company van Nationale Opera & Ballet, de springplank voor jonge dansers.

De Foundation is initiatiefnemer van het Blockbusterfonds, een langjarig samenwerkingsverband tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, de BankGiro Loterij en de VandenEnde Foundation. Het is opgericht om cultureel ondernemerschap te stimuleren en om bijzondere culturele projecten met een potentieel groot publieksbereik mogelijk te maken, door het verstrekken van leningen of garantiebijdragen in combinatie met een gegarandeerde kaartafname.

Vlaggenschipproject van de Foundation is DeLaMar Theater, een eigen cultuurhuis waarin het aanbod van kwalitatief en aantrekkelijk theater samenvalt met het stimuleren van talent en cultureel ondernemerschap

 

Het begint in 2001

De grondleggers van de VandenEnde Foundation, Joop en Janine van den Ende, hebben in de loop van hun maatschappelijke carrière verschillende malen kansen gekregen én gegrepen. Hun ondernemerschap en het vertrouwen in hun eigen intuïtie, heeft hen gebracht waar zij nu zijn. Hun belangstelling voor en betrokkenheid bij cultuur willen zij overdragen op de nieuwe generaties en dat heeft in 2001 geleid tot de oprichting van de VandenEnde Foundation. Zo willen zij bevorderen dat jonge mensen kunnen opgroeien in een sfeer van respect en belangstelling voor kunst en cultuur.

  

Missie

Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. De Foundation doet dit door individuele talenten kansen te geven zich verder te ontplooien. En hen aan te moedigen om met hun kunstzinnige uitingen het leven van anderen te verrijken. Ook worden culturele instellingen gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Hiertoe verstrekt de Foundation studiebeurzen, leningen en andere bijdragen.
Let op: wij nemen alleen aanvragen voor studiebeurzen in behandeling. Voor overige projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend. Zie: aanvragen.