VandenEnde Foundation

Actueel

7 april 2022

Publiek-private samenwerking uit eerdere Kickstart Cultuurfonds voortgezet in nieuw cultuurloket

Nieuw Cultuurloket DigitALL verstrekt cultuursector via digitale technologie

Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. In dit nieuwe loket continueren zeven private fondsen en de VriendenLoterij hun unieke samenwerking die ze voor coronanoodfonds Kickstart Cultuurfonds in 2020 zijn aangegaan, nu samen met de Gemeente Amsterdam. In de coronacrisis werd digitale technologie al veel gebruikt om het contact met het publiek te behouden en om via de digitale weg een groter, ander publiek te bereiken.

Het nieuwe Cultuurloket DigitALL helpt in een driejarig programma meer cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, te verzilveren en zo sterker te worden.

Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren. Theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten kunnen later dit jaar via een open call een donatie aanvragen tot maximaal € 250.000. 

 Kennis opdoen en ervaringen delen met kennispartners

Cathelijne Broers, woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL: “Iedereen met ervaringen met digitale technologie heeft daar al veel van geleerd. Of het om de techniek zelf gaat, over rechtenkwesties, het verdienmodel achter hybride vormen van ondernemerschap, over de marketing die erbij hoort of over wat het betekent voor je organisatie: op alle vlakken valt nog veel meer te leren. Dat geldt niet alleen voor de cultuursector, maar ook voor de financiers achter dit nieuwe cultuurloket. Daarom gaan we samenwerken met drie kennispartners die hun kennis en kunde toevoegen: kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie DEN, innovatie-aanjager Art-Up en kennisplatform voor ondernemerschap Cultuur+Ondernemen.

We besteden binnen ons programma veel aandacht aan het opdoen en delen van kennis en ervaringen, zodat niet iedereen individueel het wiel hoeft uit te vinden. Cultuurloket DigitALL geeft dan ook prioriteit aan samenwerkingsprojecten, waarbij we juist ook kleinere instellingen die een goed plan hebben, willen ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.”

Aanvragen vanaf eind 2022

Online cultuuraanbod en online publiekscommunicatie hebben veel te bieden, niet als vervanging van fysiek en offline maar als blijvende aanvulling. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om te verduurzamen wat de afgelopen jaren is ontdekt en ontwikkeld, om zo het publiek een geweldige ervaring te bieden en nieuw en meer divers publiek te bereiken. Daarvoor kunnen culturele instellingen vanaf eind 2022 een aanvraag indienen via www.CultuurloketDigitALL.nl. Tot die tijd zal Cultuurloket DigitALL op uitnodiging geschikte projecten selecteren om te ondersteunen.

Unieke publiek-private samenwerking

Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, Gemeente Amsterdam, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds. Het is bijzonder dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en de overheid de krachten bundelt. Dat gebeurde eerder alleen bij het Kickstart Cultuurfonds. Kijk voor alle informatie op www.CultuurloketDigitALL.nl.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19 januari 2022

De culturele en creatieve sector is tijdens de coronacrisis blijven investeren, zodat het publiek veilig kan genieten van het aanbod. We roepen de Tweede Kamer en het kabinet op cultuur zo snel mogelijk weer voor iedereen toegankelijk te maken #OpenCultuur


28 september 2021

Het succes van megamusicals creëert ruimte voor vernieuwing 

Bijzonder hoogleraar Musical Millie Taylor houdt oratie aan UvA

Megamusicals zijn in de academische wereld en in de media vaak bekritiseerd om hun homogeniserende tendensen, maar toenemende wetenschappelijke aandacht zorgt voor nieuwe inzichten. Bijzonder hoogleraar Musical Millie Taylor schetst in haar oratie aan de Universiteit van Amsterdam de impact van megamusicals op lokale en nationale theaters, steden en regio’s. Ze laat zien dat de netwerken en ecosystemen die door megamusicals ontstaan, tal van vernieuwingen mogelijk maken. De oratie vindt plaats op vrijdag 15 oktober. Taylor is de eerste hoogleraar in Nederland op het specifieke terrein van musical. Haar leerstoel is ingesteld namens de VandenEnde Foundation, in samenwerking met het Amsterdams Universiteitsfonds.

Millie Taylor (foto: Kirsten van Santen)

Megamusicals zijn de grootschalige commerciële musicals die in de jaren zeventig en tachtig opkwamen in het Verenigd Koninkrijk. Het begon in 1971 met Jesus Christ Superstar (1971), gevolgd door andere musicals zoals Cats (1980) en Les Misérables (1985). De musicals, die in het Verenigd Koninkrijk werden geproduceerd door The Really Useful Group (van Andrew Lloyd Webber) en Cameron Mackintosh, werden later gevolgd in de Verenigde Staten door Disney Theatrical Productions met Beauty and the Beast (1994), The Lion King (1997) en tal van andere producties en door veel andere producenten, waaronder Stage Entertainment in Europa, met als hoogtepunt het recente succes van Hamilton (2015). Megamusicals zijn vaak volledig gecomponeerd (bijna volledig gezongen) en maken gebruik van een combinatie van pop/rockmuziek en muziek in de stijl van het muziektheater. De vormgeving is spectaculair en megamusicals hebben meestal epische verhaallijnen en universele thema's. Op die manier zijn ze aansprekend voor een wereldwijd publiek, met op verschillende plekken vergelijkbare logo's, marketingcampagnes en merchandising.

‘In de academische wereld en in de media zijn megamusicals vaak bekritiseerd, doordat ze veelal vergelijkbare patronen volgen waarin bepaalde zang- en speltechnieken gemeengoed zijn geworden’, vertelt Taylor. ‘Daar kan tegenin gebracht worden dat het publiek overal ter wereld werk van vergelijkbare kwaliteit te zien krijgt en dat de financiële opbrengsten niet alleen de theaters maar ook – via toerisme – de steden ten goede komen. De laatste tijd is er binnen de wetenschap meer aandacht gekomen voor de bewerkingen die musicals ondergaan bij de vertaling ervan naar andere landen. Dit weerspreekt het idee dat megamusicals zouden steunen op performers opgeleid tot marionetten die rollen reproduceren in plaats van ze creëren.’ 

Megamusicals, meganetwerken

In plaats van na te denken over megamusicals in relatie tot globalisering en de economie wil Taylor de netwerken en ecosystemen onderzoeken die megamusicals voortbrengen. Zo'n ecosysteem omvat niet alleen de internationale megamusicals en de theaters waar ze gevestigd zijn, maar ook relaties met commerciële en gesubsidieerde theaters, nationale en internationale tournees, kleinschalige lokale evenementen, schoolmusicals en gemeenschapsprojecten, en ook conservatoria en andere opleidingen voor performers en creatives. Taylor kiest voor het idee van een ecosysteem, omdat dit een netwerk impliceert dat dynamisch en onderling afhankelijk is, waar communicatie en uitwisselingen plaatsvinden, met relaties tussen structuren, instituties en lagen.

Trickle-down effect

Taylor: ‘De vraag naar theaters, creatieve teams, performers en technici betekent dat zich door het succes van de megamusicals een infrastructuur ontwikkelt die tot innovatie kan leiden. Ten eerste heeft de infrastructuur en het financiële succes een trickle-down effect dat leidt tot meer theaters en meer beoefenaars. Dat gaat niet alleen op voor megamusicals, maar ook voor het muziektheater in bredere zin, bijvoorbeeld in lokale voorstellingen, regionale tournees of internationale voorstellingen. Ten tweede kan vernieuwing ontstaan in de musicals zelf, doordat hoogopgeleide creatieve professionals de vorm kunnen ontwikkelen om hun eigen verhalen te vertellen. Ook dit kan op elk niveau gebeuren, van lokale praktijken tot megamusicals, en is een veel langzamer verlopend proces.’

In haar oratie borduurt Taylor voort op haar onderzoek naar musicals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten; ze verkent dat nu verder in relatie tot de Nederlandse context.

Praktische informatie

De oratie, getiteld Global markets and local communities: Exploring the ecology of musical theatre in the Netherlands, vindt plaats op vrijdag 15 oktober, om 16.00 uur, in de Aula van de UvA. De voertaal is Engels.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16 augustus 2021

Kickstart Cultuurfonds: bijna 40 miljoen euro noodhulp 

Het Kickstart Cultuurfonds ondersteunde het afgelopen jaar met bijna 40 miljoen euro 1.126 theaters, muziekpodia, musea en producenten van professionele podiumkunsten financieel, zodat ze zich konden aanpassen aan de vereisten van de anderhalve metersamenleving en het publiek zo optimaal mogelijk konden blijven bedienen. Vandaag heeft demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven de resultaten van het fonds in ontvangst genomen.

Foto: Jan-Kees Steenman

Er werden 1.707 aanvragen ingediend, waarvan ruim 65% kon worden gehonoreerd. Onder de ondersteunde aanvragers zijn veel aanvragers buiten de Randstad: maar liefst 63% van het budget is terecht gekomen buiten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht of betrof een ‘landelijk’ project in meerdere provincies. De ondersteunde instellingen ontvangen geen meerjarige exploitatiesubsidie van het Rijk, maar zijn wel van grote waarde voor het culturele aanbod in Nederland en dus voor het Nederlandse publiek: reden voor Kickstart Cultuurfonds om juist die groep te ondersteunen.

 Één loket en snelheid gewaardeerd

Kickstart Cultuurfonds is een unieke publiek-private samenwerking van de Vriendenloterij, een groot aantal private (cultuur)fondsen en het ministerie van OCW. In reactie op de nood in de cultuursector als gevolg van de coronacrisis bundelden zij vanaf juli 2020 hun krachten. Zo hoefden culturele instellingen slechts bij één loket aan te kloppen. Het tijdelijke noodfonds gaf de aanvragers binnen vijf weken een uitslag van hun aanvraag en betaalde de donaties vervolgens binnen een week uit. Die snelheid waardeerde de sector enorm, zo bleek ook uit onderzoek van het onafhankelijke bureau R2Research.

Unieke en efficiënte publiek-private samenwerking

Het ministerie van OCW, dat al in 2020 tot de samenwerking toetrad, verhoogde in juli 2021 de subsidie nog eens met 3,5 miljoen euro, bedoeld om aanvragen te honoreren die anders puur om budgettaire redenen zouden zijn afgewezen. Met de aanvullende subsidie konden in het derde kwartaal van 2021 nog eens ruim 120 donaties extra worden gedaan, waardoor het totale aantal op 1.126 donaties uitkomt. Ingrid van Engelshoven over deze samenwerking: ”Het is heel bijzonder hoe deze publiek-private samenwerking zo efficiënt zijn doel heeft bereikt, die lessen moeten we meenemen naar de toekomst. Ik wil daarom ook iedereen bedanken die zich ingezet heeft om die makers en culturele instellingen die soms buiten de boot vielen, toch te ondersteunen en ons culturele landschap op deze manier iets rijker te houden.”

Met de financiële steun zijn onder meer fysieke aanpassingen gedaan in gebouwen, is extra personeel ingezet, zijn voorstellingen en tentoonstellingen rendabel gemaakt om live te spelen of geschikt gemaakt voor streaming en zijn communicatiecampagnes voorbereid om publiek te informeren en weer te verleiden om kunst en erfgoed te bezoeken. Een overzicht van alle toekenningen is te vinden op www.kickstartcultuurfonds.nl/toekenningen.  

Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij), VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting. In 2020 was ook Fonds 1818 bij de samenwerking aangesloten.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 juni 2021

Zilveren Anjer 2021

De Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds is dit jaar toegekend aan Janine en Joop van den Ende, Barend van Benthem en Johan Veenstra. Het is de 71ste editie van deze onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur of natuur.

Janine en Joop van de Ende, de oprichters van de VandenEnde Foundation, kregen de  onderscheiding voor hun structurele bijdragen aan kunst en cultuur.

De Zilveren Anjer werd uitgereikt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. De plechtigheid vond plaats op 4 juni 2021 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 mei 2021

Ronald Ockhuysen nieuwe directeur
VandenEnde Foundation

Ronald Ockhuysen (1966), voormalig hoofdredacteur van Het Parool, wordt per 1 juni 2021 de nieuwe directeur van de VandenEnde Foundation. Hij volgt Milou Halbesma op die onlangs wegens persoonlijke omstandigheden terugtrad als directeur. De VandenEnde Foundation is het particuliere cultuurfonds van het ondernemersechtpaar Joop en Janine van den Ende.

 Joop van den Ende: “Ronald Ockhuysen werkt sinds begin dit jaar bij ons als adviseur communicatie en strategie. Wij hebben hem daarbij leren kennen als iemand met een brede blik op de kunsten en een scherp oog voor de rol van onze Foundation in de culturele sector. In onze zoektocht naar een nieuwe directeur realiseerden we ons dat wij met Ronald de goede kandidaat al in huis hadden.”

Janine van den Ende: “Door zijn achtergrond in de kunstjournalistiek heeft Ronald een goed overzicht van het culturele aanbod in ons land. Daarbij weet hij als voormalig hoofdredacteur het nodige van ondernemerschap en werken met creatief talent. Die combinatie maakt hem in onze ogen bij uitstek geschikt voor deze positie.”

Ockhuysen werkte eerder als journalist en programmamaker. Van 2015 tot 2021 was hij hoofdredacteur van Het Parool. Ronald Ockhuysen: “Het stemt me trots dat ik leiding ga geven aan dit bijzondere particuliere fonds, dat cultuur beschouwt als basisvoorwaarde voor een leefbare maatschappij.”

Foto: Marinka Reuten

VandenEnde Foundation

De VandenEnde Foundation wil bijdragen aan het behoud van een hoogstaand cultureel klimaat in Nederland. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan het stimuleren van talent en het bevorderen van begrip en waardering voor kunst bij jongere generaties.

De Foundation geeft kansen aan jonge, uitzonderlijke talenten om zich, ongeacht hun achtergrond, verder te kunnen ontwikkelen.

Het landelijk educatieprogramma Méér Muziek in de Klas, een ander belangrijk project van de Foundation, streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen.

De VandenEnde Foundation is tevens initiatiefnemer van het Blockbusterfonds, een samenwerkingsverband met het Prins Bernhard CultuurfondsVSB Fonds en de BankGiro Loterij. Dit fonds is in 2012 opgericht om cultureel ondernemerschap te stimuleren en bijzondere culturele projecten met een potentieel groot publieksbereik mogelijk te maken.

Ook is de Foundation partner in het Kickstart Cultuurfonds dat landelijk grote en kleine culturele instellingen financieel ondersteunt om de coronacrisis te kunnen doorstaan.

 Het vlaggenschip van de VandenEnde Foundation is het DeLaMar Theater in Amsterdam, een cultuurhuis waarin het aanbod van kwaliteitstheater samengaat met het stimuleren van talent en cultureel ondernemerschap. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kickstart Cultuurfonds 

Kickstart Cultuurfonds overstelpt met aanvragen van producenten, muziekpodia, musea en theaters

Amsterdam, 30 maart 2021 – Vanaf vandaag kunnen ook particulieren via een schenking aan het Kickstart Cultuurfonds bijdragen aan een ‘coronaproof’ culturele sector. Als eerste stelde Edwin Evers een prijs van 12.500 euro die hij eerder ontving beschikbaar aan het Kickstart Cultuurfonds. Alle particuliere schenkingen, van groot tot klein, zijn tot 1 juli welkom op www.cultuurfonds.nl/kickstart.

De nood in de cultuursector is nog steeds ongekend hoog. Dat blijkt ook uit de enorme hoeveelheid aanvragen voor tegemoetkoming in corona-gerelateerde kosten waarmee het Kickstart Cultuurfonds de afgelopen maanden is overstelpt. Maar liefst 469 culturele instellingen klopten in de eerste aanvraagronde van dit jaar bij het noodfonds aan, wat resulteerde in donaties van 8,9 miljoen euro aan 261 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters uit het hele land. Er is nog één aanvraagronde te gaan voor de 20 miljoen euro die het noodfonds dit jaar beschikbaar stelt, bovenop de 16 miljoen die in 2020 al werd gedoneerd.

8,9 miljoen euro voor 261 culturele instellingen in heel Nederland

De 261 donaties variëren van 380 euro voor het aanpassen van een online reserveringssysteem tot ruim 250.000 euro voor een uniek samenwerkingsverband van 45 makers en 17 theaters voor het mogelijk maken van 299 voorstellingen in het hele land. Er is gedoneerd aan grote en kleine culturele instellingen, verspreid over alle steden en regio’s in Nederland. Zo ontving het Grafisch Museum Groningen 25.299 euro voor het verlengen en digitaliseren van de tentoonstelling over het werk van N.H. Werkman en kreeg LantarenVenster in Rotterdam 59.408 euro voor onder meer het aanbrengen van een duidelijke routing, extra publieksbegeleiders en desinfectiezuilen. Schouwburg De Domijnen in Sittard ontving 23.300 euro voor een grote on- en offline publiekscampagne bij de heropening van het theater, en theatergezelschap Parels voor de Zwijnen kreeg 24.527 euro om de voorstelling ‘De koningin van de Voedselbank Zuidoost’ coronaproof te kunnen spelen in Amsterdam Zuidoost. 

Nu ook schenkingen van particulieren mogelijk

Kickstart Cultuurfonds is een samenwerking van een grote groep private cultuurfondsen en het ministerie van OCW. Nieuw is dat ook particulieren kunnen bijdragen. Edwin Evers gaf als eerste een geweldig bedrag van 12.500 euro, dat hij eerder ontving bij het winnen van de André van Duin Comedy Award. Evers: “In deze barre tijd voor de cultuursector geef ik dat geld graag aan dit noodfonds, zodat ik zeker weet dat het goed besteed wordt.” Alle bedragen, van groot tot klein, zijn tot 1 juli welkom op www.cultuurfonds.nl/kickstart en komen ten goede aan producenten, muziekpodia, musea en theaters die aanvragen indienen om hun publiek weer veilig te kunnen ontvangen en van kunst en erfgoed te kunnen laten genieten.  

 

 

Laatste aanvraagronde en alle toekenningen op www.kickstartcultuurfonds.nl

Op www.kickstartcultuurfonds.nl staat een overzicht van alle toekenningen en is te zien welke aanvragers op welk moment nog een aanvraag kunnen indienen in de tweede, tevens laatste indienronde. De laatste aanvraagronde voor de producenten van professionele podiumkunsten is afgelopen vrijdag afgesloten.

 

Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary Dresselhuys Prijs voor regisseur Eline Arbo 

Amsterdam, 29 januari 2021 - Donderdagavond is de Mary Dresselhuys Prijs uitgereikt aan regisseur Eline Arbo. Juryvoorzitter Petra Laseur verraste Arbo met de prijs  na afloop van de livestream van het toneelstuk Drie zusters van Anton Tsjechov in de Toneelschuur in Haarlem. De prijs bestaat uit een medaille, een oorkonde en een bedrag van 12.500 euro, te besteden aan de ontwikkeling van het toneel, in welke vorm dan ook. De Mary Dresselhuys Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door een onafhankelijke jury. Deze jury, voor deze editie bestaand uit Loes van Toorn, Laurens Spoor, Hans Croiset, Kees Hulst, Hansje Terlingen, Roos Ouwehand en Petra Laseur, koos er bij hoge uitzondering voor de Mary Dresselhuys Prijs toe te kennen aan een regisseur. Doorgaans gaat de prijs naar een acteur of actrice.

 

Juryvoorzitter Petra Laseur overhandigt via livestream de Mary Dresselhuys Prijs aan winnares Eline Arbo 

Juryvoorzitter en actrice Petra Laseur:

‘We hebben deze keuze gemaakt omdat Eline Arbo heeft laten zien dat zij een bijzonder getalenteerd regisseur is. In Drie Zusters trekt Arbo een parallel tussen Tsjechovs Drie Zusters, die op een beter leven hopen, en de positie van vrouwen in deze tijd. Zij weet van deze toneelklassieker een eigentijdse, urgente voorstelling te maken die muzikaal, licht en ook humoristisch is. Daarnaast baarde Arbo opzien met  de voorstelling  Weg met Eddy Bellegueule. Voor deze voorstelling werden eerder al de vier acteurs gezamenlijk genomineerd voor de  Louis d’Or. Ook in deze regie liet Eline Arbo haar diepgewortelde engagement zien. En ook hier smeedde ze de acteurs met wie ze werkte tot een hecht collectief.’

Eline Arbo

Eline Arbo (1986) is afkomstig uit Tromsø, een kleine stad boven de poolcirkel in het Noorden van Noorwegen. Na een studie Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Oslo, verhuisde Arbo naar Amsterdam voor haar studie aan de Regieopleiding van de Theaterschool Amsterdam die zij in 2016 succesvol afrondde. In haar afstudeerjaar maakte Arbo de voorstelling Manifesten, een muzikale en speelse voorstelling over wat het betekent om in iets te geloven. Haar tweede afstudeervoorstelling Antigone van Sofocles ging over hoe je idealisme tot actie kunt brengen, en was een beeldende en theatrale versie van de oude klassieker. Tijdens dit afstudeerjaar liep zij ook stage bij Toneelgroep Amsterdam bij de voorstelling Het jaar van de kreeft van Hugo Claus, geregisseerd door Luk Perceval. In oktober 2016 maakte Eline Arbo in het Schuur Atelier van Toneelschuur Producties de voorstelling Søster. Haar zaaldebuut bij Toneelschuur Producties maakte ze met Goethe's klassieker Het lijden van de jonge Werther. Het leverde haar de BNG Bank Theaterprijs 2018 op. Hierna regisseerde ze De Revolutionairen, over het gedachtengoed van Albert Camus. Afgelopen seizoen regisseerde ze een bewerking van de succesroman Weg met Eddy Bellegueule van Édouard Louis (Winnaar Regieprijs 2020). Dit seizoen regisseerde ze haar laatste voorstelling bij Toneelschuur Producties: Drie Zusters.

Over de Mary Dresselhuys Prijs

De Mary Dresselhuys Prijs is ingesteld in 1992 door Joop van den Ende, als eerbetoon aan de in 2004 overleden actrice Mary Dresselhuys. In 2001 nam de VandenEnde Foundation deze prijs onder haar hoede. In het DeLaMar Theater in Amsterdam, dat in 2010 haar deuren opende, is een van de twee zalen vernoemd naar Mary Dresselhuys.

Op 5 september van dat jaar werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt aan Mary Dresselhuys zelf. Eerdere winnaars waren onder meer Jeroen Willems, Ramsey Nasr, Jacob Derwig, Beppie Melissen en Anniek Pheifer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over De Belofte 

28 januari 2021

Wat begon als een hoopvolle tekst speciaal geschreven voor één theater werd al snel omarmd door de gehele culturele sector en groeide uit tot de droom van een nationaal cadeau dat per vandaag sectorbreed wordt verspreid. Als hart onder de riem voor heel Nederland.

De column (geschreven door Jan Beuving) beschrijft de schoonheid en magie van een lege zaal en de belofte die een lege zaal herbergt. En dat, zolang de zalen leeg zijn, die belofte alleen maar grote wordt. En dat wij als hele sector, als de zalen straks weer open mogen, die belofte allemaal zullen waarmaken: wij zullen er staan straks, als we weer mogen.

De column heeft binnen een aantal weken onverwacht de hele (podium)kunstensector samengebracht. Bijzonder daarbij was dat het de aanmeldingen vanuit alle hoeken van de sector kwamen: bis-orkesten, impresariaten, schouwburgen, dansgezelschappen, vrije producenten, brancheverenigingen, (theater)ensembles, opleidingen, ga zo maar door.

Om die gezamenlijke breedte aan disciplines en diversiteit van onze sector representeren, is een vijftal prominente artiesten gevraagd de tekst uit te spreken en te implementeren in een visueel kunstwerk van een kleine 2 minuten. Hans van Manen (dans), Peter Pannekoek (cabaret), Soumaya Ahouaoui (toneel), Jaap van Zweden (klassieke muziek) en Simone Kleinsma (musical) hebben er aan mee gewerkt. Regisseur van de video is Katja Akkerman met haar vaste cameraman Rob Koers. Katja maakte de video  ‘The show must go on’ van het Metropole Orkest en Di-Rect zanger Marcel Veenendaal die onlangs online veelvuldig gedeeld is. Voor de video werd er verder samen gewerkt met danser Uri Eugenio (LeineRoebana) en een viertal pianisten: Hannes Minnaar, Yang Yang Cai, Helena Basilova en Iris Hond. Zij spelen op 4 vleugels een deel uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

De VandenEnde Foundation heeft € 50.000 gedoneerd aan de campagne.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kickstart Cultuurfonds hervat steun aan cultuursector in 2021

16 november 2020

Amsterdam/Utrecht - Kickstart Cultuurfonds gaat vanaf januari volgend jaar de culturele sector opnieuw ondersteunen. De afgelopen maanden ging er 16 miljoen euro naar ruim 400 culturele instellingen die geen structurele financiering van de Rijksoverheid ontvangen. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte vandaag bekend dat zij 10 miljoen euro beschikbaar stelt voor de volgende fase van Kickstart Cultuurfonds. Ook private partijen in het fonds zullen voor deze nieuwe fase weer geld beschikbaar stellen. Hiermee kunnen theaters, musea, muziekpodia en producenten van professionele podiumkunsten een aanvraag doen, bijvoorbeeld voor het opstarten of aanpassen van nieuwe producties of het veilig blijven ontvangen van publiek.

Ontzettend belangrijk dat het Kickstart Cultuurfonds een doorstart maakt. Dat heeft de culturele en creatieve sector in deze crisis keihard nodig. Zo kunnen voorstellingen, exposities en concerten zich goed voorbereiden op de anderhalve-meter, zodat publiek veilig kan genieten van al dat moois dat onze creatieve talenten te bieden hebben”, aldus Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Kickstart Cultuurfonds werd afgelopen zomer opgericht op initiatief van de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation, samen met een groep private cultuurfondsen en het ministerie van OCW, om snel financiële ondersteuning te bieden aan culturele instellingen die door de coronamaatregelen in zwaar weer terecht waren gekomen. Theaters, musea, muziekpodia en producenten van professionele podiumproducties kregen geld van Kickstart Cultuurfonds voor aanpassingen aan de anderhalve-meter-samenleving. Zodat ze nieuwe producties konden opstarten of aanpassen en publiek coronaproof konden blijven ontvangen. In totaal werd er 16 miljoen euro uitgekeerd.

“Dankzij de bijdrage die wij van Kickstart Cultuurfonds ontvingen, is het ons gelukt onze theaterzaal dusdanig aan te passen zodat we een intieme en veilige setting konden creëren waarin we zowel bezoekers als artiesten kunnen ontvangen. Van beiden ontvingen we veel positieve reacties over onze Club Luxor!” Marc van Kaam – directeur Luxor Theater in Rotterdam

“Met het Kickstart Cultuurfonds hebben we in vier maanden tijd in heel Nederland noodhulp aan de culturele sector kunnen financieren. Een tweede ronde in 2021 is helaas nodig, we waarderen het enorm dat de minister het belang en de kwaliteit van dit unieke samenwerkingsverband tussen de particuliere cultuurfondsen met woord en daad erkent en financieel steunt. We gaan weer met dezelfde zorgvuldigheid en snelheid een gezamenlijk loket openen om de culturele sector te helpen.” Joop van den Ende 

Noodhulp aan de sector

De aanhoudende nood in de culturele sector, nu de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn of zelfs aangescherpt zijn, geeft voldoende reden om in 2021 meer steun te geven. Dankzij de vandaag bekendgemaakte bijdrage van het ministerie van OCW is een continuering van Kickstart Cultuurfonds in 2021 in elk geval gegarandeerd. Gekeken wordt waar het geld nu het hardste nodig is om zoveel mogelijk cultuur te behouden, voor de instellingen, de makers en voor het publiek.

Lichtpuntje in barre tijd

Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de samenleving, zo vinden de aangesloten fondsen van Kickstart Cultuurfonds. Zij willen er dan ook alles aan doen om het publiek in deze uitzonderlijke tijden troost, hoop en inspiratie te bieden door middel van kunst en cultuur. En om cultuurmakers een lichtpuntje te bieden in deze ook voor cultuur barre en exceptionele tijd, waarin veel wordt verwacht van de creativiteit, flexibiliteit en ondernemersgeest in de sector. Het toekennen van donaties aan culturele instellingen en projecten zal net als eerder dit jaar professioneel, vakkundig en snel worden uitgevoerd door de samenwerkende partners. Begin 2021 wordt er meer bekend over de besteding van het nu toegezegde bedrag van het ministerie van OCW aan Kickstart Cultuurfonds, via de website www.kickstartcultuurfonds.nl.

Over Kickstart Cultuurfonds

Van augustus tot en met oktober 2020 doneerde Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, een bedrag van 16 miljoen euro aan de culturele sector. Het fonds werkte daarvoor samen met particuliere cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Fonds 1818, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds en Stichting Zabawas en het ministerie van OCW. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kickstart Cultuurfonds: 16 miljoen euro aan culturele sector toegekend

5 november 2020

Donaties blijven staan ondanks aanscherping maatregelen

Kickstart Cultuurfonds - een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en ondersteund door een groep private cultuurfondsen en het ministerie van OCW- heeft 16 miljoen euro aan de culturele sector gedoneerd. Het tijdelijke fonds werd aan het begin van deze zomer opgericht om snel financiële ondersteuning te bieden aan podia, musea en producenten die door de coronamaatregelen in zwaar weer terecht kwamen. De afgelopen drie maanden ontvingen in totaal 418 musea, podia, theaters en producenten uit heel Nederland een bijdrage, zodat zij hun publiek weer live en coronaproof kunnen ontvangen. Nu de maatregelen tegen het coronavirus zijn aangescherpt en er mogelijk meer volgt, blijven de donaties van Kickstart Cultuurfonds van kracht.

Duurzame oplossingen
Veel donaties van Kickstart Cultuurfonds waren bestemd om culturele instellingen te helpen de aanpassing naar de 1,5 meter-samenleving te maken, waarbij er vooral plannen voor de lange termijn werden ingediend. Deze duurzame aanpassingen zijn – ook nu veel instellingen hun deuren mogelijk noodgedwongen moeten sluiten of voor zeer beperkt publiek open kunnen zijn – in de nabije toekomst van groot belang om bezoekers veilig te kunnen blijven ontvangen, zodra dat weer mogelijk is. Deze donaties blijven van kracht, zodat de ondersteunde instellingen daarmee later een kickstart kunnen maken.

Van poppodium en molenmuseum tot aan Ellen ten Damme
Van poppodium013, het molenmuseum op de Zaanse Schans tot aan de muzikale voorstellingen van zangeres Ellen ten Damme, aanvragen uit het hele land werden gehonoreerd door Kickstart Cultuurfonds. Ze waren bedoeld voor bijvoorbeeld aanpassingen die podia moesten doen in hun gebouw om publiek veilig te kunnen ontvangen, hygiënemaatregelen zoals het aanbrengen van kuchschermen en desinfecteerpompjes of tegemoetkoming in publiekinkomsten die achterbleven vanwege minder publiekscapaciteit als gevolg van de 1,5 metersamenleving. De donaties zijn specifiek bestemd voor organisaties die geen Rijksoverheidssteun ontvangen, maar vaak in grote mate afhankelijk zijn van publieksinkomsten. Dit geeft ons veel goede moed in deze ingewikkelde tijden (Museum Singer Laren). 

Kickstart Cultuurfonds overweegt vervolg
De aanhoudende nood in de culturele sector als gevolg van de corona-maatregelen is aanleiding voor de initiatiefnemers van het Kickstart Cultuurfonds om te onderzoeken of een vervolg van het fonds in 2021 mogelijk is. Over de beschikbaarheid van voldoende private en publieke middelen hiervoor wordt momenteel met het ministerie van OCW gesproken. Als dit tijdelijke fonds wordt voortgezet in 2021, zal dit opnieuw door een flexibele organisatie uitgevoerd worden die meebeweegt met de ontwikkelingen, gebruik maakt van inbreng van alle partners en in recordtempo en op professionele wijze aanvragen verwerkt en toekenningsbesluiten neemt. Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met Ammodo, Fonds 21, Fonds 1818, Stichting Droom en Daad, Zadelhoff Cultuur Fonds, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Donaties in cijfers
Het totale budget dat gedoneerd is, bedraagt 16 miljoen euro en is verdeeld over vier categorieën: theaters (4,1 miljoen euro), muziekpodia (2,5 miljoen euro), producenten (4,8 miljoen euro) en musea (4,5 miljoen euro). In totaal werden 418 aanvragen gehonoreerd met een gemiddeld donatiebedrag van € 38.000. Ruim 40% van de toekenningen (6,3 miljoen euro) ging naar organisaties in de Randstad; de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Bijna 40% van de toekenningen ging naar de andere negen provincies in het land (5,8 miljoen euro). Tot slot bereikte 20% van de toekenningen landelijk publiek (3,9 miljoen euro).

Voor een overzicht van alle toekenningen kijk hier.

Millie Taylor benoemd tot bijzonder hoogleraar Musical (Joop van den Ende-leerstoel)

4 november 2020

Prof. dr. Millie Taylor is per 1 november 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Musical aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de VandenEnde Foundation, in samenwerking met het Amsterdams Universiteitsfonds. Taylor is de eerste hoogleraar in Nederland op het specifieke terrein van musical.

De instelling van de Joop van den Ende-leerstoel en de benoeming van Millie Taylor geven een grote impuls aan het interdisciplinair onderzoek aan de UvA naar de historische, hedendaagse en toekomstige ontwikkeling van musicals. Dit betekent niet alleen een belangrijke aanvulling op het onderwijs- en onderzoeksaanbod van de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen van de UvA, maar het is ook van belang om de wetenschappelijke studie naar musicals onder de aandacht te brengen van de Nederlandse kunst- en cultuursector. Ondanks de culturele betekenis van musicaltheater is die aandacht tot op heden gering geweest.

‘Ik ben er trots op dat professor Millie Taylor is benoemd tot bijzonder hoogleraar Musical. Met haar brede, internationale achtergrond kent ze zowel de theorie als de praktijk van de wereld van de musical goed, een veelbelovende combinatie. Wij hopen dat zij kan bijdragen aan het enthousiasmeren van een nieuwe generatie studenten voor het musicalvak, en aan het verbreden van het huidige aanbod met nieuwe verhalen en vormen’, aldus Joop van den Ende, voorzitter VandenEnde Foundation.

Millie Taylor begon haar loopbaan als freelance musicalregisseur en tourde bijna twintig jaar lang door het Verenigd Koninkrijk en Europa met verschillende musicals, waaronder West Side Story, Rocky Horror Show, Little Shop of Horrors en Sweeney Todd. Na haar overstap naar de academische wereld werd ze de eerste hoogleraar Musical Theatre in het Verenigd Koninkrijk. Haar onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar de wisselwerking tussen muziek, geluid en toneel in het theater, met bijzondere aandacht voor de dramaturgie van muziektheater en de ontwikkeling van nieuwe stukken. ‘Ik kijk ernaar uit om de bestudering van de musical - zijn geschiedenis, zijn praktijken en zijn unieke dramaturgie - in Nederland op te kaart te zetten’ vertelt Taylor: ‘Ik hoop dat we op die manier als een katalysator nieuwe schrijvers, onderzoekers en performers – nu en in de toekomst – kunnen inspireren de musical in Nederland verder te ontwikkelen.’

Als hoogleraar aan de UvA gaat Taylor onderzoek doen naar de sociale en historische context van musicals, compositie, teksten, de materialiteit van uitvoeringspraktijken en hun institutionele en culturele voorwaarden. De focus ligt hierbij op Nederland in een internationale context. Ook zal zij bijdragen aan het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van musical, en gaat zij masterstudenten en promovendi begeleiden bij hun scripties en proefschriften.

 

Millie Taylor in het theater. Foto: Martin Nangle

Over Millie Taylor

Taylor promoveerde in 2001 op een onderzoek naar theater en muziek aan Exeter University. Sinds 2009 is zij werkzaam aan de University of Winchester, eerst als docent en reader Podiumkunsten en sinds 2012 als hoogleraar Musical Theatre.

Taylor is (co-)auteur en samensteller van zes boeken – waaronder Theatre Music and Sound at the RSC: Macbeth to Matilda en Singing For Musicals: A Practical Guide – en twee bundels. Ook schreef ze een groot aantal artikelen, boekhoofdstukken en reviews. Ze was lid van de redactieraad van drie wetenschappelijke tijdschriften en is een terugkerende gast in het BBC Radio 4-programma Front Row. Taylor is oprichter en huidige voorzitter van het British Musical Theatre Research Institute (BMTRI).

Over de leerstoel

Vanwege de focus op musicals draagt de bijzondere leerstoel de naam van Joop van den Ende, die zich als cultureel ondernemer heeft ingezet om musicals in Nederland te ontwikkelen en op de kaart te zetten. De in 2001 opgerichte VandenEnde Foundation heeft tot doel om ondernemend talent in de cultuur kansen geven. De VandenEnde Foundation draagt bij aan het versterken en behouden van een divers en kwalitatief hoogstaand cultureel klimaat in Nederland, zodat jongere generaties kunnen opgroeien in een sfeer van belangstelling en respect voor kunst en cultuur.

De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds stimuleert studenten en wetenschappers om hun academische dromen aan de Universiteit van Amsterdam te realiseren. Het Amsterdams Universiteitsfonds biedt ondersteuning bij projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed die niet uit de beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden.

De Joop van den Ende-leerstoel is onderdeel van de Afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen van de UvA en is ingebed in de capacititeitsgroep Theaterwetenschap, waarbij er nauwe samenwerking is met de capaciteitsgroep Muziekwetenschap.