VandenEnde Foundation

Musical Makers

MusicalMakers is in 2020 opgericht als ontwikkelhuis voor de nieuwe Nederlandse musical. Vanaf 1 januari 2021 is MusicalMakers officieel gevestigd in DeLaMar West in Amsterdam, waarvan MusicalMakers een van de vaste huurders en bespelers is. Bij MusicalMakers krijgen jonge talenten en gevestigde makers de tijd en de vrijheid om nieuwe vormen en verhalen binnen het musicalgenre te ontwikkelen. Op deze manier wil MusicalMakers het musicalaanbod verbreden, het publieksbereik vergroten en een bijdrage leveren aan de emancipatie van het genre. MusicalMakers richt zich op nieuwe verhalen uit de hedendaagse samenleving, en zoekt daarbij de wisselwerking met een publiek dat tot nu toe niet of onvoldoende in het theaterlandschap wordt bediend.

Die (culturele) diversiteit wil MusicalMakers ook laten doorklinken in de keuze voor makers en de werknemers. Er wordt gestreefd naar een divers personeelsbestand. MusicalMakers ondersteunt de Code Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse culturele en creatieve sector. Daarnaast onderschrijft MusicalMakers de Principes en Best Practice Bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur.

Stichting MusicalMakers wordt gefinancierd door de VandenEnde Foundation en het ministerie van OCW. De VandenEnde Foundation doneert 600.000 euro per jaar, evenals het ministerie. Die financiering is gegarandeerd tot en met 2024. Dat maakt MusicalMakers tot een uniek privaat-publiek samenwerkingsverband.