VandenEnde Foundation

Méér Muziek in de Klas

De ambitie van Méér Muziek in de Klas is zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen door initiatieven zichtbaar te maken, kennis van leerkrachten te vergroten en te laten zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Kinderen hebben muziek nodig. Het vergroot hun wereld en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas werkt langs vier lijnen: ze bevorderen deskundigheid op basisscholen, pabo’s en conservatoria. Ze ontwikkelen en actualiseren lesprogramma’s en maken deze toegankelijk. Ook stimuleren ze verbindingen tussen scholen en de culturele omgeving. Tot slot werken ze aan het draagvlak voor muziekonderwijs met een bewustwordingscampagne.

De VandenEnde Foundation ondersteunt Méér Muziek in de Klas in 2015-2020 met € 6.140.000.

 

Meer info op:

meermuziekindeklas.nl

twitter.com/meermuziekklas