VandenEnde Foundation

Leerstoel Economie van de Podiumkunsten

De Faculteit voor Kunst- en Historische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kende tussen 2009 en 2015 de ontwikkelingsleerstoel Economie van de Podiumkunsten, ingesteld op initiatief van de gelijknamige stichting. De leerstoel werd bekleed door prof. dr. Cees Langeveld, econoom, consultant en directeur van het Chassé Theater in Breda, die in 2006 promoveerde op zijn onderzoek naar de economie van het theater.  Dankzij de leerstoel kwam binnen de culturele economie meer aandacht voor het deelgebied podiumkunsten, werden studenten beter voorbereid op bedrijfsmatige functies binnen de podiumkunsten en groeide het zelfbewustzijn en de professionaliteit van de sector. De leerstoel leverde onder andere nieuwe inzichten op over prijsbeleid in relatie tot consumentengedrag, over de reisbereidheid van publiek en over het belang en nut van samenwerking binnen de podiumkunstensector. Na beëindiging van de leerstoel werd het vak Economics of the Performing Arts voortgezet, onder andere op verzoek van de studenten, met Cees Langeveld als universitair docent.

De leerstoel Economie van de Podiumkunsten ontving van 2009 tot 2015 in totaal € 180.000 euro.