VandenEnde Foundation

Het Concertgebouw

Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam biedt een uitvoerig educatief programma aan, dat voor het overgrote deel drijft op particuliere ondersteuning. Jaarlijks maken zo ruim 33 duizend kinderen én volwassenen gratis kennis met klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. In 2014 startte Het Koninklijk Concertgebouw met de uitwerking van een Digitale Leerlijn Muziek, die inmiddels de naam Kazoo draagt. Deze nieuwe, eigentijdse methode moet het mogelijk maken dat leerlingen op de basisschool gedurende tenminste acht aaneengesloten jaren wekelijks muziekles krijgen. Het pakket wordt zó opgezet dat leerkrachten met relatief weinig voorbereidingstijd kinderen enthousiast kunnen maken voor muziek. Voornemen is het programma vanaf januari 2016 gedurende een half jaar gratis aan te bieden aan de ruim 7.100 basisscholen in Nederland, samen goed voor 1,2 miljoen leerlingen. Daarna kunnen scholen besluiten tegen een geringe vergoeding de leerlijn structureel te gebruiken.

De realisatie van Kazoo wordt vooral mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage van de VandenEnde Foundation.

Het Concertgebouw ontving van 2001 tot 2014 in totaal 1.172.689 euro voor educatieve projecten.