VandenEnde Foundation

Hermitage voor kinderen

De Hermitage voor Kinderen ontving in 2015/2018 € 100.000 voor het educatieve programma van de Hermitage Amsterdam.

Ieder kind heeft recht op de ontdekking van zijn artistieke talent. Vanuit die gedachte zette de Hermitage het programma Hermitage voor Kinderen op, een programma gebaseerd op social inclusion: alle creatieve talenten krijgen een kans, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond. Het gratis programma is toegankelijk voor alle scholen in de regio groot Amsterdam. Het intensieve programma bestaat uit drie onderdelen: Hermitage School, voor de groepen 4 tot en met 6 uit het basisonderwijs; Hermitage Atelier,een talentprogramma voor kinderen uit de groepen 7 en 8; en Hermitage Academie, een driejarig vervolgprogramma met kunstgeschiedenis en ontwikkeling van het creatieve talent op voortgezet-onderwijsniveau.

Voor de laatste twee programmaonderdelen heeft de Hermitage een eigen schoolgebouw geopend. De impact van het programma is enorm: de eerste vijf jaar van zijn bestaan namen jaarlijks tienduizend kinderen deel aan het programma. Honderden talenten doorliepen het hele traject.

Lees hier meer over de activiteiten van de Hermitage voor Kinderen.