VandenEnde Foundation

Desai Breeveld (Ruskey)

De VandenEnde Foundation heeft i.s.m. OSCAM en TopNotch een hiphopbeurs toegekend aan rapper Ruskey (Desai Breeveld). Ruskey wil zich verder ontwikkelen in zowel het maken als uitvoeren van zijn muziek en zal verschillende cursussen gaan volgen op het gebied van vocal coaching, pianoles, performance coaching.

Ruskey ontvangt hiervoor in 2021/2022 een bijdrage van € 9.100 van de VandenEnde Foundation.