VandenEnde Foundation

Demo

Het begint in 2001

qqqtestingDe grondleggers van de VandenEnde Foundation, Joop en Janine van den Ende, hebben in de loop van hun maatschappelijke carrière verschillende malen kansen gekregen én gegrepen. Hun ondernemerschap en het vertrouwen in hun eigen intuïtie, heeft hen gebracht waar zij nu zijn. Hun belangstelling voor en betrokkenheid bij cultuur willen zij overdragen op de nieuwe generaties en dat heeft in 2001 geleid tot de oprichting van de VandenEnde Foundation. Zo willen zij bevorderen dat jonge mensen kunnen opgroeien in een sfeer van respect en belangstelling voor kunst en cultuur.

Mis44sie

Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. De Foundation doet dit door individuele talenten kansen te geven zich verder te ontplooien. En hen aan te moedigen om met hun kunstzinnige uitingen het leven van anderen te verrijken. Ook worden culturele instellingen gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Hiertoe verstrekt de Foundation studiebeurzen, leningen en andere bijdragen.
Let op: wij nemen alleen aanvragen voor studiebeurzen in behandeling. Voor overige projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend. Zie: aanvragen.

Jaar verslag

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014