VandenEnde Foundation

Studiebeurs Theater

 

Onder een studiebeurs theater verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:
1. Een voltijd-vervolgopleiding aan een gerenommeerde theateropleiding in het buitenland op het gebied van toneel, mime, kleinkunst, muziektheater (opera/musical), film of televisie.
2. Een kortdurende opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland op het gebied van toneel, mime, kleinkunst, muziektheater (opera/musical), film of televisie.
3. Een aantal privélessen bij een vakdocent.

Voorwaarden voor een studiebeurs Theater

Voor aanvragers van een studiebeurs theater gelden alle volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
 • de aanvrager is niet ouder dan 27 jaar en niet jonger dan 20 jaar en
 • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
 • heeft een door de overheid erkende relevante (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid en
 • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

 

Bijdrage
Voltijdopleiding

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 15.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 50% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 25% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten, met een minimum van € 500.

Beperkingen

 • Een studiebeurs theater wordt uitsluitend verleend in de disciplines acteren of regie en niet voor opleidingen in andere disciplines als ontwerp of vormgeving, productie, techniek, theater/dramadocent e.d.
 • Voor stages of uitwisseling tijdens een theateropleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Meesturen

Voor de beoordeling van je aanvraag dien je, indien voorhanden,  de meest recente cijfer- of resultatenlijst mee te sturen van je laatste (voor)opleiding.
Ook dien je een aanbeveling mee te sturen van een docent en/of begeleider, bij voorkeur een gastdocent.

Voor de aanvragen voor studiebeurzen Theater zouden we het liefst live-audities organiseren zoals we dat altijd deden. Maar gezien de Coronamaatregelen moeten we er waarschijnlijk vanuit gaan dat onze adviescommissie je aanvraag d.m.v. videomateriaal zal beoordelen. Stuur ons hiervoor een beveiligde link naar je auditiebestanden (YouTube,Vimeo, e.d.) en stuur een Word bestand mee met een uitleg over wat je laat zien en horen.

Lees hier hoe je een beveiligde YouTube link kan delen.

Lees hier waar je video-auditie aan moet voldoen.

Mochten de Coronamaatregelen toch versoepelen, dan ontvang je van ons uiteraard tijdig een uitnodiging voor een live-auditie!

Musicalopleidingen
Een studiebeurs voor opleidingen in de discipline muziektheater (musical) wordt uitsluitend verleend voor de hieronder vermelde opleidingen.

Verenigd Koninkrijk

1. Central Saint Martins (Drama Centre London) – Londen
2. Royal Academy of Music (Musical Theatre) – Londen
3. Guildford School of Acting, Musical Theatre and Production – Londen
4. Mountview Academy of Theatre Arts – Londen
5. Arts Educational Schools – Londen
6. Guildhall School of Music & Drama – Londen

Verenigde Staten

1. The University of Cincinnati College-Conservatory of Music – Cincinati [Ohio]
2. University of Michigan School of Music, Theatre & Dance Department of Musical Theatre – Ann Arbor  [Michigan]
3. Carnegie Mellon University, Purnell Center for the Arts, The School of Drama Acting and Music Theatre – Pittsburgh  [Pennsylvania]
4. American Musical and Dramatic Academy – New York
5. American Academy of Dramatic Arts – New York en Los Angeles