VandenEnde Foundation

Studiebeurs Muziek

 

Onder een studiebeurs Muziek verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:

 1.  Een voltijdopleiding aan een gerenommeerde muziekopleiding in het buitenland.
 2.  Een kortdurende studie, (zomer)cursus, workshop of masterclass in Nederland of in het buitenland.
 3.  Een aantal privélessen bij een andere docent dan de vaste eigen muziekdocent.

Voorwaarden voor een studiebeurs muziek

Voor aanvragers van een studiebeurs muziek gelden alle volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
 • de aanvrager is niet ouder dan 18 jaar (voor pop- of jazzopleiding: niet ouder dan 25 jaar of voor zangopleiding niet ouder dan 25 jaar) en
 • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
 • heeft een door de overheid erkende (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid en
 • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

 

Bijdrage

Voltijdopleiding

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 15.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten.

Beperkingen

 • Een studiebeurs muziek wordt uitsluitend verleend aan uitvoerende musici en niet voor een opleiding in de discipline muziekdocent e.d.
 • Voor stages tijdens een muziekopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Meesturen

Voor de beoordeling van je aanvraag dien je, indien voorhanden,  de meest recente cijfer- of resultatenlijst mee te sturen van je laatste (voor)opleiding.
Ook dien je een aanbeveling mee te sturen van een docent en/of begeleider, bij voorkeur een gastdocent.

Voor de aanvragen voor studiebeurzen Muziek zouden we het liefst live-audities organiseren zoals we dat altijd deden. Maar gezien de Coronamaatregelen moeten we er waarschijnlijk vanuit gaan dat onze adviescommissie je aanvraag d.m.v. videomateriaal zal beoordelen. Stuur ons hiervoor een beveiligde link naar je auditiebestanden (YouTube,Vimeo, e.d.) en stuur een Word bestand mee met een uitleg over wat je laat zien en horen. We ontvangen graag opnames die zo recent mogelijk zijn.

Lees hier hoe je een beveiligde YouTube link kan delen.

Mochten de Coronamaatregelen toch versoepelen, dan ontvang je van ons uiteraard tijdig een uitnodiging voor een live-auditie!