VandenEnde Foundation

Studiebeurs Muziek

De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor zomercursussen 2019 en studiejaar 2019/2020 zijn verstreken. Wij accepteren geen aanvragen meer.

Eind december zetten wij de nieuwe inleverdata op onze website voor zomercursussen 2020 en studiejaar 2020/2021.

Onder een studiebeurs Muziek verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:

 1.  Een voltijdopleiding aan een gerenommeerde muziekopleiding in het buitenland.
 2.  Een kortdurende studie, (zomer)cursus, workshop of masterclass in Nederland of in het buitenland.
 3.  Een aantal privélessen bij een andere docent dan de vaste eigen muziekdocent.

Voorwaarden voor een studiebeurs muziek

Voor aanvragers van een studiebeurs muziek gelden alle volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
 • de aanvrager is niet ouder dan 18 jaar (voor pop- of jazzopleiding: niet ouder dan 23 jaar of voor zangopleiding niet ouder dan 25 jaar) en
 • heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland en
 • heeft een door de overheid erkende (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid en
 • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

 

Bijdrage

Voltijdopleiding

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 15.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten.

Beperkingen

 • Een studiebeurs muziek wordt uitsluitend verleend aan uitvoerende musici en niet voor een opleiding in de discipline muziekdocent e.d.
 • Voor stages tijdens een muziekopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Meesturen

Voor de beoordeling van je aanvraag dien je, indien voorhanden,  de meest recente cijfer- of resultatenlijst mee te sturen van je laatste (voor)opleiding.
Ook dien je een aanbeveling mee te sturen van een docent en/of begeleider, bij voorkeur een gastdocent.

NB Voor aanvragen in de richting klassiek verzoeken wij geen film- of geluidsbestanden mee te sturen. Kandidaten worden tijdens een auditie beoordeeld.

 • Bij  zang- , pop en jazzaanvragen ontvangen wij graag een digitaal afspeelbaar bestand dat een representatief beeld geeft van je muzikale kwaliteiten.
 • Dit bestand mag worden verstuurd met WeTransfer naar info@vdef.nl
 • De video of het geluidsbestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Wij accepteren uitsluitend digitale bestanden in de volgende formaten: AVI, MP4, MPEG2, WMV.
 • De bestandsnaam bestaat uit jouw voor- en achternaam met daarachter  het woord muziekauditie. (bijv.:  Saskia Jansen muziekauditie.avi).
 • Stuur je meerdere bestanden, dan moeten deze in 1 zipfile staan met als bestandsnaam jouw voor- en achternaam en daarachter muziekauditie.  De bestandsnamen van de verschillende filmpjes of geluidsbestanden beginnen allemaal met jouw voor-en achternaam en daarachter een omschrijving (bijv. de titel van het stuk en/of componist).
 • Indien nodig, stuur een Word bestand mee waarin je wat uitgebreider kunt beschrijven wat de jury op de bestanden hoort.