VandenEnde Foundation

Studiebeurs Film en Televisie

 

De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor zomercursussen 2019 en studiejaar 2019/2020 zijn verstreken. Wij accepteren geen aanvragen meer.

Eind december zetten wij de nieuwe inleverdata op onze website voor zomercursussen 2020 en studiejaar 2020/2021.

Onder een studiebeurs film en televisie verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:
1. Een voltijd (vervolg)opleiding aan een erkende en gerenommeerde film/televisieopleiding in het buitenland op het gebied van speelfilm, drama, documentaire of animatie in de discipline regie of productie.
2. Een kortdurende opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland in de discipline regie of productie van speelfilm, drama, documentaire of animatie.

NB: Voor een opleiding acteren voor film en/of televisie moet het Aanvraagformulier voor het werkgebied Theater worden ingevuld.

Voorwaarden voor een studiebeurs Film en Televisie

Voor aanvragers van een studiebeurs Film en Televisie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
 • aanvrager is niet jonger dan 20 jaar en niet ouder dan 27 jaar en
 • heeft een erkende relevante beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid of tenminste twee of meer jaar aantoonbare relevante professionele ervaring in de beroepspraktijk en
 • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

Bijdrage
Voltijdopleiding

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 15.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 50% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 25% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten, met een minimum van € 500.

Beperkingen

 • Een studiebeurs film en televisie worden uitsluitend verleend in de disciplines regie of productie en niet voor opleidingen in andere disciplines als scenario, ontwerp, vormgeving, techniek, docent e.d.
 • Voor stages of uitwisseling tijdens een film- of televisieopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.

Meesturen

Voor de beoordeling van je aanvraag dien je, indien voorhanden,  de meest recente cijfer- of resultatenlijst mee te sturen van je laatste (voor)opleiding.
Ook dien je een aanbeveling mee te sturen van een docent en/of begeleider, bij voorkeur een gastdocent.
Voor de beoordeling van je kwaliteiten van de aanvrager moet je een digitaal afspeelbaar bestand  insturen dat een representatieve selectie van je filmwerk bevat .
Dit bestand mag worden verstuurd met WeTransfer naar info@vdef.nl

De video moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wij accepteren uitsluitend digitale bestanden in de volgende formaten: AVI, MP4, MPEG2, WMV.
 • De bestandsnaam bestaat uit jouw voor- en achternaam met daarachter het woord filmauditie en eventueel de naam van je film.
  (bijv.:  Saskia Jansen filmauditie De Prooi.avi).
 • Stuur je meerdere bestanden, dan moeten deze in 1 zipfile staan met als bestandsnaam jouw voor- en achternaam en daarachter filmauditie.  De bestandsnamen van de verschillende filmpjes beginnen allemaal met jouw voor-en achternaam en daarachter een omschrijving.
 • Indien nodig, stuur een Word bestand mee waarin je wat uitgebreider kunt beschrijven wat de jury op de filmpjes ziet.
 • Wanneer je ingestuurde materiaal niet aan deze voorwaarden voldoet, nemen wij je aanvraag niet in behandeling.

Opleidingen
Studiebeurzen voor opleidingen in de richting film en televisie worden uitsluitend verleend voor de hieronder vermelde opleidingen.

Verenigde Staten
1. Los Angeles: University of Southern California – School of Cinematic Arts Los Angeles
2. New York: New York University – Tisch School of the Arts – Kanbar Institute of Film & Television
3. New York: Columbia University –  School of the Arts
4. Los Angeles: University of California – School of Theatre, Film and Television
5. Los Angeles: American Film Institute
6. Los Angeles: Californian Institute of the Arts (CalArts)
7. Stanford: Stanford University

Verenigd Koninkrijk
1. London: The National Film and Television School (NFTS)
2. London: The London Film School
3. London: The Royal College of Arts [film/computer animatie]
4. London: Goldsmith University of London
5. Bournemouth: The Arts University at Bournemouth
6. Bournemouth: The National Centre for Computer Animation [computeranimatie]
7. Edinburgh: The Edinburgh College of Art [film/computer animatie]

Frankrijk
1. Bourg lès Valence: La Poudrière animation filmschool [film/computer animatie]