VandenEnde Foundation

Studiebeurs Dans

 

Onder een studiebeurs dans verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:

1. Het volgen van een professionele, door de overheid erkende dansvooropleiding voor jong talent in Nederland of het buitenland.
2. Een (vervolg)opleiding aan een gerenommeerde erkende dansopleiding in het buitenland (op tenminste HBO of hoger niveau), waarvoor toelatingseisen gelden op punten van professionaliteit en kwaliteit.
3. Een kortdurende opleiding, cursus of workshop in buitenland.
De betreffende opleiding of cursus moet gericht zijn op de uitvoeringspraktijk als danser.

Voorwaarden voor een studiebeurs Dans


Voor aanvragers van een studiebeurs dans gelden alle volgende voorwaarden:

 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
 • is niet jonger dan 12 jaar en niet ouder dan 25 jaar en
 • heeft een door de overheid erkende (voor)opleiding voor jong talent gevolgd en/of een erkende beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid en
 • is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding en
 • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

 Bijdrage

Voltijdopleiding

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 75% van de met de opleiding gemoeide kosten en maximaal € 15.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten, met een minimum van € 2.500.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van de VandenEnde Foundation bedraagt ten hoogste 50% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten en maximaal € 5.000.
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten, met een minimum van € 500.

Beperkingen

 • Een studiebeurs dans wordt uitsluitend verleend in de discipline uitvoerende dans en niet voor opleidingen in de disciplines choreografie, docent e.d.
 • Voor stages tijdens een dansopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Meesturen
Voor de beoordeling van je aanvraag dien je, indien voorhanden, de meest recente cijferlijst mee te sturen van je laatste (voor)opleiding.

Voor de beoordeling van je aanvraag, vragen we je een beveiligde link naar je auditiebestanden (YouTube,Vimeo, e.d.) te sturen.

Lees hier hoe je een beveiligde YouTube link kan delen.

Lees hier waar je video-auditie aan moet voldoen.