VandenEnde Foundation

Aanvragen Algemeen

 

De deadlines voor het indienen van een studiebeurs voor de zomercursussen in 2021 en voor het studiejaar 2021/2022 zijn als volgt.

Muziek:  15 februari 2021

Dans: 22 februari 2021

Theater: 1 maart 2021

Film en televisie: 8 maart 2021

Het kan zijn dat je twijfelt om bij ons aan te vragen omdat het nu nog niet duidelijk is of je studieplannen i.v.m. de huidige Coronamaatregelen kunnen doorgaan. We raden je aan om nu toch een aanvraag in te dienen. We kunnen deze altijd intrekken als blijkt dat je plannen niet kunnen doorgaan. Je mag ons altijd bellen als je hier nog vragen over hebt: 020-5745075.

 

Let op: wij nemen alleen aanvragen voor studiebeurzen in behandeling. Voor overige projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend.

Een studiebeurs wordt voor een jaar toegekend.
Voor een eventuele vervolgbeurs kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Als een aanvrager op het moment van de aanvraag minderjarig is, moet de aanvraag namens hem/haar te worden gedaan door een ouder of verzorger van de aanvrager.

De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken.

Voor sommige werkgebieden (Film en Televisie en Muziektheater-Musical) kunnen alleen aanvragen gedaan worden voor opleidingen die door de VandenEnde Foundation geaccepteerd zijn als kwalitatief volwaardige opleidingen. De selectie van deze opleidingen is tot stand gekomen met behulp van internationale adviseurs.

De VandenEnde Foundation behoudt zich altijd het recht voor om de kwaliteit en reputatie van de opleiding die de aanvrager wil volgen, te toetsen aan de opinie van deskundige adviseurs.

Lees voor het doen van een aanvraag de toelichting goed door:
Studiebeurs Muziek
Studiebeurs Theater
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film en Televisie